Takaisin

Sillankorjaustyöt käynnistyvät Soramäen eritasoliittymän alueella Hollolassa

Sillankorjaustyöt käynnistyvät Soramäen eritasoliittymän alueella Hollolassa

Julkaistu 15.06.2018

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Hollolan päässä käynnistyvät ensi viikolla sillankorjaustöiden valmistelut Soramäen eritasoliittymän alueella. Korjattavat sillat ovat Pässinportin risteyssilta ja Ahertajantien risteyssilta. Työt alkavat ruuhka-aikojen ulkopuolella tehtävillä kaistamerkintöjen poistoilla. Varsinaiset korjaustyöt käynnistyvät 25.6.2018, ja ne valmistuvat lokakuun alkuun mennessä.

Pässinportin risteyssillan kohdalla kaistamerkintöjen poisto ei vaikuta merkittävästi liikenteeseen, kun taas Ahertajantien risteyssillan kohdalla toinen kaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

Pässinportin ja Ahertajantien risteysiltojen korjaustyöt ja liikennejärjestelyt

Pässinportin risteyssillalla uusitaan kaiteet ja korjataan sillan pintarakenteet. Tämän vuoksi valtatien 12 kaistoja kavennetaan ja siirretään sivusuunnassa risteyssillan kohdalla.

Myös Ahertajantien risteyssillalla uusitaan kaiteet ja korjataan sillan pintarakenteet, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin. Risteyssillan kohdalla valtatiellä 12 aina toinen kaista kahdesta kumpaankin suuntaan menevästä kaistasta suljetaan liikenteeltä. Kaistojen sulkemiset eivät vaikuta kääntyvään liikenteeseen, kuten Matkakeitaalle suuntaaviin.

Korjattavien siltojen kohdalla nopeusrajoitus on 40 km/h, kun muutoin alueella on voimassa 50km/h -nopeusrajoitus. Siltojen alitse kulkevat väylät ovat käytössä koko rakentamisen ajan.

 

 

Ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt otetaan käyttöön maanantaina 25.6.2018, ja ne ovat voimassa noin kuusi viikkoa. Tämän jälkeen vuorossa on siltojen toisten puolien korjaus, minkä myötä liikennejärjestelyt muuttuvat. Uusista liikennejärjestelyistä tiedotetaan lähempänä niiden käyttöönottoa. Lopullisesti siltatyöt valmistuvat lokakuun alkuun mennessä.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Siltavastaava Mauri Tommiska, Destia Oy, puh. 040 635 2112, mauri.tommiska@destia.fi

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta keväällä 2018.


reaktionapit