Takaisin

Sidosryhmätutkimus: Liikenneviraston vahvuuksia yleinen mielikuva, toiminnassa onnistuminen sekä toimiva yhteistyö

Sidosryhmätutkimus: Liikenneviraston vahvuuksia yleinen mielikuva, toiminnassa onnistuminen sekä toimiva yhteistyö

Julkaistu 18.12.2012

Taloustutkimus Oy:n LVM:n, Liikenneviraston ja Trafin toimeksiannosta teettämän vuoden 2012 sidosryhmätutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisellä tasolla Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalaan kuluvien virastojen sidosryhmien näkemyksiä muun muassa organisaatioiden tunnettuudesta, mielikuvista, sidosryhmätoiminnasta, palveluista ja johtamisesta.

Liikenneviraston keskiarvotulos on 3,46. Tulos laskettiin viiden edellä mainittuja aiheita käsittelevän yleisen kysymyksen tulosten perusteella. Viime vuonna tulos oli 3,42.

Yhteistyön koettiin toimivan hyvin ja sen nähtiin olevan hyödyllistä. Liikennevirasto sai hyvät tulokset etenkin yleisestä mielikuvasta sekä toiminnassa onnistumisesta.  Myös virastouudistuksen vaikutukset nähtiin enimmäkseen myönteisinä.

Ainoastaan johtamisen arvosana laski selvästi. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että juuri ennen tutkimuksen tiedonkeruun alkamista tiedotettiin Liikenneviraston pääjohtajan erosta ja eroon johtaneista syistä.  Lisäksi tiedonkeruun aikana käytiin mediassa vilkasta keskustelua väylien rahoitusongelmista. Tulosten perusteella kehitettävää on aktiivisuudessa vastaajien organisaatioita kohtaan – lisätietoja kaivattiin etenkin valmisteilla olevista asioista sekä tehdyistä selvityksistä.

Tutkimus toteutettiin internetkyselynä. Kysely lähetettiin yhteensä 1054 henkilön joukolle, joka koostui muun muassa poliittisista päättäjistä, etujärjestöjen ja edunvalvonnan edustajista sekä yrityselämän ja median edustajista.
 


reaktionapit