Takaisin

Sertifikaattivaatimus vesiväylänhoidon alueurakoihin

Sertifikaattivaatimus vesiväylänhoidon alueurakoihin

Julkaistu 28.3.2012

Jatkossa Liikenneviraston vesiväylänhoidon alueurakoihin vaaditaan laatusertifikaatti. Vaatimus koskee kaikkia vuoden 2013 alun jälkeen alkavia urakoita.

Sertifikaatin on oltava vähintään työmaatason RALA-sertifikaatti, joka soveltuu vesiväylänhoidon alueurakkaan. Se voi olla myös muu vastaava kolmannen osapuolen myöntämä laadunhallinnan varmistava sertifikaatti. Sertifikaatin on oltava voimassa vesiväylänhoidon alueurakoiden tarjousten vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Vuoden 2013 alusta alkavien urakoiden tarjousten ensimmäinen määräaika on 3.9.2012.

Sertifikaatti on laadun tae

Sertifikaatin voi saada yritykselle tehtävän vuosittaisen arvioinnin kautta, jossa tarkastellaan yrityksen toimintajärjestelmää. Sertifikaatti on siis osoitus siitä, että yritys sitoutuu toimintansa jatkuvaan parantamiseen. Näin se auttaa varmistamaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset ja sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä. Tilaajalle se antaa varmuuden siitä, että erityisesti yrityksen johtaminen, resurssien hallinta, palveluiden tuottaminen ja toiminnan kehittäminen on suunnitelmallista. Se takaa myös sen, että yrityksessä noudatetaan toimintaan liittyviä yleisiä lakeja ja asetuksia.


reaktionapit