Takaisin

Selvitys: Suomen ulkomaankaupan logistinen toimivuus parhaiden joukossa

Selvitys: Suomen ulkomaankaupan logistinen toimivuus parhaiden joukossa

Julkaistu 20.11.2014

Marraskuun loppupuolella valmistuneen selvityksen mukaan Suomen ulkomaankaupan logistinen toimivuus on pysynyt kansainvälisesti vertailtuna parhaan kymmenyksen joukossa. Kehitettävää kuitenkin vielä riittää muilla logistiikan osa-alueilla. Selvityksen tuotti Turun kauppakorkeakoulu ja Liikennevirasto osallistui sen rahoitukseen.

Suomen teollisuuden ja kaupan logistiikan tilaa sekä kustannuksia selvittävä kansallinen selvitys on valmistunut. Selvityksessä kiinnitettiin erityisesti huomiota logistiseen toimintaympäristöön ja sen kehitykseen Suomen eri osissa vuodesta 2006 lähtien. Lisäksi selvityksessä huomioitiin, miten ympäristöasiat näkyvät yritysten toiminnassa. Selvityksessä esitettiin myös aikaisempaa tarkempi arvio logistiikkamarkkinoiden koosta.

Selvityksen mukaan Logistiikkamarkkinoiden koko on Suomessa noin 8,8 mrd. euroa ja logistiikkakustannukset noin 11,4 % BKT:stä vuonna 2013. Teollisuudessa ja kaupassa logistiikkakustannukset ovat keskimäärin 13,4 % liikevaihdosta. Näistä kustannuksista yli puolet syntyy kaupan ja teollisuuden sisäisissä prosesseissa.

Yritysten tyytyväisyys logistisiin toimintaedellytyksiin vaihtelevaa

Tyytyväisyys logistisiin toimintaedellytyksiin vaihteli alueittain. Logistisiin toimintaedellytyksiin tyytyväisimpiä olivat Helsingissä ja Uudellamaalla toimivat yritykset. Tyytyväisyydestä huolimatta huolta aiheutti kuljetusinfrastruktuurin välityskyky. Pohjois- ja Itä-Suomessa eniten huolta aiheutti väylästön tekninen kunto.

Selvityksessä tuli esille myös, että logistiikkayritysten riippuvuus isoista asiakkaista on kasvanut. Riippuvuuden lisäksi varaston kierto on hidastunut. Tämä taas on kasvattanut rahan sitoutumisaikaa. Näistä asioista huolimatta kuljetusyritysten toiminnan tehokkuus on selvityksen mukaan parantunut.

Selvityksessä perehdyttiin myös ympäristökysymyksiin ja kuljetusketjuihin. Erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta näyttäytyvät kustannustietoisuutta tärkeämpinä asioina yritysten kilpailustrategioissa. Ympäristökysymysten merkitys riippuu pitkälti yritysten taloudellisesta menestyksestä.

Suomen ulkomaankaupan logistinen toimivuus parhaiden joukossa

Selvityksen mukaan Suomen ulkomaankaupan logistinen toimivuus on kansainvälisesti vertailtuna korkealla, sillä kuulumme edelleen Maailmanpankin Logistics Performance Index:n parhaaseen kymmenykseen. Suomi on kuulunut parhaaseen kymmenykseen vuodesta 2007 lähtien.

Logistiikkaselvitys 2014 on julkaistu Turun kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa, josta sen voi ladata maksutta käyttöönsä alla olevasta linkistä.

Linkki Turun yliopiston sivuille: https://www.doria.fi/handle/10024/101919 


reaktionapit