Takaisin

Seinäjoella pilotoidaan liikkumista palveluna

Seinäjoella pilotoidaan liikkumista palveluna

Julkaistu 27.8.2015

Liikkuminen on murroksessa. MaaS (Mobility as a Service) on keskeinen osa liikenteen muutosta. Seinäjoki on vahvasti mukana liikenteen palvelumallien uudistuksessa ja alueella on pilotoitu liikkumiseen liittyvien tietovarantojen käytettävyyttä.

MaaS:lla tarkoitetaan uudenlaista tapaa, jossa liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti.

Yksinkertaisimmillaan MaaSissa on kyse siitä, että matkustaja voi ostaa koko matkan lähtöpisteestä, jolloin erilaisia liikennemuotoja voidaan yhdistää joustavasti henkilön tarpeiden mukaan.

- Joukkoliikenne onkin ajateltava jatkossa täysin uudella tavalla, erityyppiset liikennevälineet ovat jatkossa tehokkaammin käytössä. Perinteisesti ymmärrettävälle joukkoliikenteelle on tulevaisuudessakin kysyntää, sanoo joukkoliikenneasiantuntija Pietari Pentinsaari.

Liikennevirasto aktiivisesti mukana yhteistyössä

Vuoden alussa käynnistettiin yhdessä Seinäjoen alueen viranomaisten ja toimijoiden kanssa esiselvitys, jossa selvitettiin olemassa olevien liikennetietojen nykytilaa, saatavuutta ja yhdisteltävyyttä. Liikennevirasto on yksi merkittävimmistä tiedon omistajista ja laadusta vastaajista.

- Hankkeessa Liikenneviraston tavoitteena oli selvittää olemassa olevien tietojen käytettävyys, ja toisaalta saada tietoon mahdolliset tiedon laadun puutteet sekä uudet tietotarpeet MaaS-ekosysteemin synnyttämisessä. Seinäjoen esiselvitys antoi tilanteeseen hyvän näkymän, kertoo projektissa mukana ollut asiantuntija Asta Tuominen.

- Liikenneviraston joukkoliikenteen koontitietokantaa täydennettiin Seinäjoen joukkoliikenne reitti ja -aikataulutiedoilla. Tiedot tarjottiin avoimena datana palveluiden kehittäjille, kertoo joukkoliikenneasiantuntija Martin Johansson.

Ensimmäinen askel avoimen tietokannan hyödyntämiselle oli Seinäjoella 23.- 24.6.järjestetty Komia Camp -innovaatioleiri, jonka aikana osallistujat ideoivat maatalouteen ja liikenteeseen teknologisia sovelluksia ja liiketoimintaideoita. Liikennesarjan voittaja, kisabussi.fi -sovellus, hyödyttäisi esimerkiksi urheilujoukkueiden kisamatkaajia. Sovelluksesta voi helposti tarkistaa eri reitti- ja kuljetusmahdollisuudet ja nähdä, mikäli joku toinen kyytiä tarvitseva on matkalla samaan suuntaan.

- MaaS edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Liikenneviraston rooli Trafin, Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ohella on ollut projektin käynnistämisessä keskeinen. Joukkoliikenteen digitointi mahdollistaa yhdessä taksidatan kanssa MaaS-sovellukset, kertoo vanhempi asiantuntija Jaakko Rintamäki SITOsta.

- Kehitettävät palvelut voivat auttaa käyttäjiä hankkimaan helposti tarvitsemiansa erityyppisiä kuljetuksia ja hallitsemaan matkaketjukokonaisuuksia, välittäen reaaliaikaista tietoa matkan etenemisestä ja mahdollisista muutoksista, visioi Pentinsaari.

MaaS voi olla pian nykypäivää

Jatkosuunnitelmissa Seinäjoen alueen yrittäjät lähtevät yhdessä SITOn kanssa pilotoimaan uusia palvelukuonaisuuksia Seinäjoella. Seinäjoen pilotin on määrä käynnistyä loppuvuodesta 2015.

- MaaS on liikennöitsijöiden ja viranomaisten mielestä suunta, jonka varaan joukkoliikenteen ja laajemminkin liikennepalveluiden kehittämistä pitäisi rakentaa. Tarvitaan rohkeita palveluiden yhdistelmiä viranomaisten huolehtiessa peruspalvelutasosta ja kaupallisten toimijoiden kehittämistä lisäpalveluista, summaa Rintamäki.

Ajatus liikkumisesta palveluna ei ole enää kaukaista tulevaisuutta vaan jo lähivuosina käsityksemme liikkumisesta voi muuttua täysin. Digitalisaation hyödyntäminen on saanut aikaan uusia innovaatioita, joista hyötyvät lukuisat eri osapuolet. Voidaankin siis olettaa, että jatkossa uusia, liikkumista sujuvoittavia palveluita on saatavilla yhä enemmän.

Teksti Eevi Häggman


reaktionapit