Hyppää sisältöön

Salon ohitustie avautui liikenteelle

Julkaistu 28.12.2016

Salon itäinen ohitustie on avattu tänään liikenteelle. Uusi tielinjaus ohjaa läpikulkuliikenteen pois Salon keskustasta ja antaa uusia mahdollisuuksia keskustan sekä uusien asuin- ja teollisuusalueiden kehittämiseen.

Kantatie 52:n Salon itäisen ohitustien rakentaminen alkoi toukokuussa 2015 ja työt ovat jatkuneet kuluvan vuoden lopulle saakka. Noin 7,5 kilometriä pitkällä tielinjauksella on tehty viimeisinä viikkoina päällystys- ja viimeistelytöitä sekä valaistusasennuksia.

Tiehankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Liikennevirasto, Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeelle on varattu määrärahaa 11 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija on ollut TelaSteel Oy ja valvontakonsulttina Ramboll Finland Oy.

Liikenneviraston projektipäällikkö Juha Sillanpään mukaan rakennustyöt saatiin lopulta vietyä läpi alkuperäisessä aikataulussaan ja tie avatuksi liikenteelle suunnitellusti vuoden 2016 loppuun mennessä.

”Joitakin pieniä viimeistely- ja maisemointitöitä on vielä kesken. Ne viedään loppuun ensi kevään aikana”, Sillanpää kertoo.

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 11 miljoonan euroa. Alkuperäinen kustannusarvio nousi 1,0 miljoonalla eurolla muun muassa odotettua vaativampien pohjatöiden takia.

Uusia mahdollisuuksia Salon seudulle 

Salon kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi korostaa ohitustien olevan konkreettinen esimerkki uusien edellytysten luomisesta Salon seudulle.

“Uusi väylä tarjoaa sujuvammat yhteydet tavarakuljetuksille. Samalla se antaa aivan uusia mahdollisuuksia kehittää ydinkeskustaa sekä jo rakenteilla olevia Metsäjaanun ja Korvenmäen alueita”, Mannervesi painottaa.

Tiehanke on hänen mielestään myös onnistunut esimerkki verkostomaisesta yhteistyömallista. Hankkeen rahoittajina oli kaksi ministeriötä ja Salon kaupunki.

“Saimme eri tahot keskustelemaan keskenään ja yhdistämään voimavaransa hankkeen rahoittamiseksi. Keskusteluilmapiiri ja yhteistyön henki on ollut kaupungin näkökulmasta koko hankkeen ajan erittäin hyvä”, Mannervesi kiittelee.

Lisätietoja:

Juha Sillanpää
Projektipäällikkö, Liikennevirasto
Puh. 020 637 3608
[email protected]

Jaakko Erikäinen
Työpäällikkö, TelaSteel Oy
Puh. 040 734 8241
[email protected]

Mika Mannervesi
Kaupunkikehityspäällikkö, Salon kaupunki
Puh. 044 778 5001
[email protected]

Kt 52:n Salon itäinen ohitustie ohjaa kaupungin keskustan läpi kulkevan liikenteen uudelle tieyhteydelle. Uusi tielinjaus vähentää keskusta-alueelta läpikulku- ja raskaan liikenteen haittoja, parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää. Hankkeen ovat toteuttaneet Liikennevirasto, Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

http://www.liikennevirasto.fi/kt52salo

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta