Hyppää sisältöön

Saimaan kanavan uuden ratasillan kansi valetaan viikolla 51

Julkaistu 15.12.2019

Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen kuuluva Saimaan kanavan uuden ratasillan rakentaminen saavuttaa tärkeän työvaiheen, kun sillan kansi valetaan.

Valutyöt aloitetaan tiistaina 17.12. aamulla ja työt jatkuvat torstai-iltaan 19.12. asti.

"Valutyö aiheuttaa lisääntynyttä autoliikennettä betoniautojen muodossa. Betoniautot kiertävät kanavan molemmin puolin muun muassa Eteläkadulla, Lauritsalantiellä ja Muukontiellä, sekä Itäistä Kanavatietä pitkin. Alueella liikkuvien kannattaa olla tarkkaavaisena, jotta liikenne sujuisi hyvin poikkeustilanteessa," kehottaa projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylästä.

Urakoitsijan, GRK Infra Oy:n arvion mukaan noin vuorokauden kestävän valun aikana betonia tulee menemään noin 1000 m3, ja työmiehiä tulee olemaan paikalla 50. Valun jälkeen sillan rakentaminen jatkuu siirtoratarakenteiden purkamisella ja tukimuurien rakentamisella. Talven aikana rakennetaan sillan päätyihin maatuet valmiiksi ja tehdään taustantäytöt. Keväällä 2020 rakennetaan kannen eristys, suojabetoni ja ratarakenteet.

Saimaan kanavan ratasilta rakennetaan osana Luumäki-Imatra-ratahanketta

Saimaan kanavan uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan eteläpuolelle, ja se on valmistuttuaan yli 200 metriä pitkä. Elokuussa 2018 alkaneeseen urakkakokonaisuuteen sisältyy Saimaan kanavan ratasillan ja Pontuksen alikulkusillan rakentaminen noin kahden kilometrin pituiselle rataoikaisulle. Nykyiset sillat korvataan uusilla rakenteilla ja ratarakenteet nykyisine siltoineen puretaan liikenteen siirryttyä uudelle ratalinjalle. Urakassa rakennettavat uudet sillat ja ratapenger toteutetaan niin, että alueelle on jatkossa mahdollista sijoittaa toinen raide.

 

Liite: Betoniautojen kulkureitti kartalla

 

Lisätietoja valamisesta:

Eemeli Torni, työmaapäällikkö, GRK Infra Oy, puh. 040 73 74 199

 

Lisätietoja Luumäki-Imatra-ratahankkeesta:

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylä, puh. 029 534 3536

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 040 712 9434

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.