null
null Saimaan kanavaa kehitetään älyliikenteen avulla

Saimaan kanavaa kehitetään älyliikenteen avulla

Julkaistu 21.02.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston Digitaalinen Saimaan kanava -projektissa kehitetään Saimaan kanavan liikennettä tukevia digitaalisia palveluita. Projektin tarkoitus on tukea kanavan käyttöä tarkoituksenmukaisena ja houkuttelevana kuljetusreittinä.

Digitaalinen Saimaan kanava -projekti mahdollistaa paremman navigoinnin ja vaihtoehtoiset menettelyt kanavan luotsaukseen. Ensivaiheen tavoite projektissa on alusliikenteelle tarjottavien palveluiden kehittäminen ja englanninkielisen linjaluotsauksen mahdollistaminen. Pidemmällä aikavälillä tähtäimessä on nykymuotoisen luotsauspalvelun korvaaminen maista käsin tarjottavalla palvelulla.

”Projekti pyrkii varmistamaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuustason ylläpitämisen. Digitaalisten palveluiden avulla alukset saavat ajantasaiset tiedot mm. poikkeamista, olosuhteista ja muusta liikenteestä”, kertoo yksikön päällikkö Jouni Patrakka Liikennevirastosta.

Palvelut kanavan käyttöön liittyvien digitaalisten tietojen jakamiseen tehdään yhden luukun periaatteella. Palvelut suunnitellaan käytettäviksi myös mobiililaitteilla. Tähän mennessä sähköisiä palveluja Saimaan kanavassa kulkeville aluksille ei ole ollut kootusti juurikaan tarjolla.

Tuoreet merenmittausaineistot älyliikenteen tarpeisiin

Perustana Digitaalinen Saimaan kanava -projektille toimivat tuoreet merenmittausaineistot, jotka saatiin kerättyä Saimaan kanavan alueelta vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudet ajantasaiset merenmittaustiedot Saimaan kanavan alueelta mahdollistavat nykyiset laatuvaatimukset täyttävän elektronisen merikartta-aineiston tuottamisen. Suomen puolelta merikartta-aineisto päivitetään ja Venäjän merikarttaviranomainen tekee mitatun aineiston perusteella vuokra-alueelta elektroniset merikartat navigoinnin avuksi. 

Myös Saimaan kanavan rakenteiden skannaus toteutettiin merenmittausten yhteydessä. Tehtyjen kuntokartoitusten ansiosta kanavan ylläpitotoimet voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti. Aineistojen pohjalta luodaan digitaalinen maastomalli Saimaan kanavasta.

Merenmittausohjelman toteuttaminen Saimaan kanavan yläpuolisissa vesistöissä palvelee myös älyliikennettä. Liikenneviraston tekemien merikarttojen kautta varmistetaan, että kansainvälisen standardin laatuvaatimukset täyttävä merenmittaustieto päätyy älyliikenteen tarpeisiin.

Digitaalinen Saimaan kanava -projekti on osa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahanketta ”Merenkulun älyväylä”. Lue lisää digitalisaatiohankkeesta.

Lisätiedot:

Merenmittaustiedot: yksikön päällikkö Maarit Mikkelsson, p. 029 534 3440 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Liikenteen palvelut: yksikön päällikkö Jouni Patrakka, p. 029 534 3308 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Saimaan kanava: yksikön päällikkö Tero Sikiö, p. 029 534 3409 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi