Takaisin

Saimaa VTS:n valvontakausi alkaa

Saimaa VTS:n valvontakausi alkaa

Julkaistu 07.04.2016

Saimaa VTS (Vessel Traffic Services) aloittaa Saimaan syväväylän alusliikenteen valvonnan lauantaina 9.4.2016. Alusonnettomuuksien ennaltaehkäisy on tänäkin vuonna Saimaa VTS:n ykköstavoite.

Valvonta alkaa heti, kun Saimaan kanava avataan liikenteelle. Saimaa VTS:n tavoitteena on lisätä alusliikenteen turvallisuutta, ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja parantaa alusliikenteen sujuvuutta Saimaalla. Näin toimien Saimaa VTS osaltaan myös vähentää ympäristöön kohdistuvaa vesien pilaantumisriskiä. Tehtäviin kuuluu lisäksi turvallisuus- ja hätäradioliikenteen hoito. 

Saimaa VTS käynnistää taas ensi lauantaina 9.4. talvitauolla olleet valvontanäytöt ja aloittaa alusliikenteen valvonnan. Saimaa VTS valvoo Saimaan syväväylien liikennettä ja välittää hyödyllistä tietoa Saimaan syväväylillä liikkuville yli 24 metriä pitkille aluksille. VTS-keskuksen kautta välitetään aluksille tietoa esimerkiksi muusta liikenteestä, keliolosuhteista ja turvalaitteista.

"Meillä on VTS-keskuksessa paras tilannekuva Saimaan syväväylän olosuhteista ja liikenteestä. Tätä tietoa me sitten välitämme väylällä liikkuville aluksille käyttäen alueen VHF-radioverkkoa", kertoo Saimaan VTS-keskuksen päällikkö Kari Jämsen.

"Vuosittain erilaisia vaaratilanteita sattuu noin 5-10 kappaletta. Jos näemme mahdollisen vaaratilanteen, niin puutumme siihen ennaltaehkäisevästi. Näin pystymme tehokkaasti estämään esimerkiksi karilleajoja ja alusten yhteentörmäyksiä", Jämsen toteaa.

Alusliikennelain mukaan yli 24 metriä pitkät alukset ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun. VTS-alueella liikkuessaan alusten on ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä.

Lisätietoja:

Kari Jämsen
Päällikkö/Saimaa VTS
p. 0295343287