Takaisin

Säädettävät rengaspaineet mahdollistavat puukuljetukset myös kelirikkoaikaan

Säädettävät rengaspaineet mahdollistavat puukuljetukset myös kelirikkoaikaan

Julkaistu 04.06.2018

Säädettävillä rengaspaineilla raskaan liikenteen ajoneuvot voivat vähentää tiehen kohdistuvaa rasitusta. Liikennevirastolla on käynnissä kokeilu, jossa tällaisille autoille myönnetään poikkeuslupia painorajoitetuilla teillä ajamiseen. Kelirikon elinkeinoelämälle aiheuttamat haitat vähenevät, kun kuljetukset pystytään hoitamaan painorajoituksista huolimatta.

Erityisesti keväisin monille sorateille joudutaan asettamaan painorajoituksia, kun tienpinnat pehmenevät ja niiden kantavuus heikentyy. Rajoitukset voivat aiheuttaa suuria haittoja elinkeinoelämän kuljetuksille, jos tiestö ei ole käytettävissä tai vaatii ajoa kevyemmällä lastilla. Painorajoitukset ovat kuitenkin välttämättömiä ja suojelevat tiestöä niin, että se pysyy kunnossa elintärkeitä kuljetuksia, kuten ambulanssiajoja varten.

Yhtenä ratkaisuna kelirikon aiheuttamaan ongelmaan on kokeiltu säädettäviä rengaspaineita. Painorajoitetuilla teillä ajamiseen on myönnetty poikkeuslupia sellaisille raskaan liikenteen ajoneuvoille, jotka voivat optimoida rengaspaineitaan CTI-järjestelmän avulla. Lupia on hakenut pääasiassa Metsähallitus, joka käyttää CTI-autoja puutavarakuljetuksissaan.

Optimoidut rengaspaineet parantavat turvallisuutta

Ajo matalammalla rengaspaineella ei rasita tienpintaa niin paljon kuin kovempi rengas. Kun painetta on vähemmän, leviää ajoneuvon paino laajemmalle alueelle ja renkaan kosketuspinta-ala tiehen kasvaa. Tällöin autolla pystytään ajamaan myös kelirikkoista tietä, jonka kantavuus on heikompi.

Metsähallituksen CTI-autoihin on ohjelmoitu valmiiksi erilaisia paineasetuksia olosuhteiden mukaan niin, että kuljettaja voi säätää sopivat rengaspaineet auton ohjaamosta napin painalluksella. CTI-autoissa on myös line-seurantajärjestelmät, joista selviää ajoneuvoyhdistelmän paikkatiedot ja käytetyt rengaspaineet. Ne myös historioidaan, jolloin luvan myöntäjä, kuljetusyritys ja kuljetuksen antaja voivat jälkikäteenkin todentaa käytön.

Optimoiduilla rengaspaineilla ajettaessa liikenneturvallisuus paranee. Olosuhteiden mukainen rengaspaine muun muassa takaa tasaisemman kosketuksen tiehen, pidentää renkaiden käyttöikää ja vähentää tienrasitusta sekä kuoppien muodostumista. Samalla ajomukavuus paranee, kun tärinää on vähemmän. Järjestelmä hyödyttää siis sekä kuljettajaa että tienpitäjää.

CTI-järjestelmä on kehitetty alun perin sotilaskäyttöön Yhdysvalloissa jo 1940-luvulla, josta se on myöhemmin levinnyt eri aloille ja erilaisiin ajoneuvoihin.

Elinkeinoelämän edellytyksiä edistämässä

Aloite poikkeusluvasta painorajoitetuilla teillä ajamiseen tuli Metsähallitukselta, joka hankki ensimmäiset CTI-varustellut puutavara-autonsa vuonna 2011. Aluksi lupakäytäntöä kokeiltiin Lapissa, josta se vuonna 2016 laajennettiin koko maata koskevaksi.

"Haluamme edistää elinkeinoelämän kuljetusten edellytyksiä ja pyrimme siihen, että painorajoituksista syntyisi niin vähän haittaa kuin mahdollista", sanoo Liikenneviraston kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Toivonen.

Lupaa painorajoitetuilla teillä ajamiseen haetaan kyseessä olevan alueen ELY-keskuksesta. Maanlaajuinen lupakokeilu on ollut nyt käytössä kolme kevättä, ja sen aikana on kerätty kokemuksia jatkoa ajatellen.

"Toistaiseksi kokemuksia on kertynyt melko vähän, eikä mitään ongelmia ei ole esiintynyt. Tulevana syksynä päätämme, tehdäänkö käytännöstä pysyvä, ja jos tehdään, kuinka se jatkossa hoidetaan", Toivonen kertoo.

 

Lisätietoja:

Liikennevirasto, kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Toivonen, puh. 029 534 3618
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Metsähallitus, kehittämisasiantuntija Ari Siekkinen, puh. 0400 292 131
etunimi.sukunimi@metsa.fi

 

 


reaktionapit