null
null RUMA tulee, oletko valmis?

RUMA tulee, oletko valmis?

Julkaistu 02.03.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

RUMA-järjestelmää tulee käyttää Liikenneviraston rautatieliikenteenohjauksen lupaa vaatimissa ratatöissä 12.6.2018 alkaen. Kyseessä on ilmainen sovellus, jonka kautta pystytään paikantamaan ja tunnistamaan ratatyöntekijät nykyistä paremmin. Sovelluksen käyttöönoton myötä turvallisuus paranee ja paperityöt vähenevät.

RUMA-sovellukseen liittyvä projekti alkoi Liikennevirastossa 2016 ja se on edennyt nyt koulutusvaiheeseen. Kevään aikana noin kaksituhatta ratatöistä vastaavaa ja satoja rautatieliikenteenohjauksen parissa työskenteleviä koulutetaan sovelluksen saloihin. 

”Ratatöistä vastaavien henkilöiden sekä ratatyöhön liittyvän kaluston kuljettajien tulee käyttää RUMAa 12.6.2018 alkaen kaikissa rautatieliikenteenohjauksen lupaa vaativissa ratatöissä”, kertoo ylitarkastaja Jari-Pekka Kitinoja Liikennevirastosta.

”Tätä silmällä pitäen urakoitsijat ja muut tahot kouluttavat itse henkilöstönsä tämän kevään aikana. Liikennevirasto tukee koulutuksia järjestämällä yrityksille infotilaisuuksia ja tekemällä koulutusmateriaalia. Sivuillamme on muun muassa jo nyt ladattavissa viisi opetusvideota”, Kitinoja jatkaa. 

”Turvallisuus on se juttu, miksi tätä tehdään. Suullisessa viestinnässä voi tulla paikantamiseen liittyviä virheitä, mutta karttasovelluksesta seuraamalla tiedetään varmasti, missä porukka liikkuu”, Kitinoja summaa.

Radanpidon turvallisuusohjeistusta eli TUROa on päivitetty samaan aikaan RUMAn kehittämisen kanssa, sillä ne ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Uusi TURO tulee voimaan 12.6.2018.

Mistä RUMAssa on kysymys?

RUMA-järjestelmän tavoitteena on parantaa ratatöiden turvallisuutta ratatyöryhmien paikantamisella sekä digitalisoimalla nykyisiä paperilomakkeita, jolloin liikenneohjaajalla ja ratatyöstä vastaavalla on aina samat tiedot käytettävissä ratatyöstä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa ratatöiden kapasiteetinhallinnan kehittämistä.

Ratatöiden aikana RUMA:n mobiilisovellus tulee olla käytössä ratatyöstä vastaavalla sekä mahdollisilla työryhmien yhteyshenkilöillä ja ratatyöhön liittyvän kaluston/koneiden kuljettajilla.

RUMA-projekti on osa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahanketta kaksi ”Rataverkon kapasiteetin hallinta ja optimointi”.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jari-Pekka Kitinoja, p. 029 534 3851 tai ruma(at)liikennevirasto.fi
RUMA-sivut