Takaisin

Rautatiemarkkinoille.fi-sivusto palvelee alan uusia toimijoita

Rautatiemarkkinoille.fi-sivusto palvelee alan uusia toimijoita

Julkaistu 4.10.2011

Liikennevirasto, Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö, ovat avanneet rautatieliikenteen kilpailuun keskittyvän verkkosivuston www.rautatiemarkkinoille.fi . Sivusto on suunnattu erityisesti rautatieliikenteen kilpailuun osallistumista harkitseville yrityksille.

Sivusto sisältää uudelle toimijalle tarpeellista tietoa toiminnan suunnitteluun ja rautatiemarkkinoille pääsemiseen vaadittavien turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan, toimiluvan, ratakapasiteetin sekä rataverkon käyttösopimuksen hakuun.  Sivustolla on myös rautatiealan urakoitsijoiden tarvitsemaa tietoa.

Uusi sivusto osa laajempaa asiakkuudenhallintaa

Tarve rautatiemarkkinoille.fi-sivustolle ilmeni, kun Liikennevirastossa rakennettiin ja otettiin käyttöön rautatiemarkkinoille tulijoita varten asiakkuudenhallintaprosessi. Prosessin luomista edelsi tutkimus, jossa markkinoille pyrkivät yritykset ja rautatiesektorin viranomaiset olivat kiinteästi mukana.

Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokivat alan viranomaisten tuottaman ohjeistuksen olevan hajallaan eri paikoissa, kuten erilaisissa oppaissa, verkkosivuilla, julkaisuissa ja ohjeissa. Tietoa oli vaikea löytää ja viranomaistekstiä ajoittain hankala ymmärtää. Parantaakseen asiakaspalvelua rautatiesektorin viranomaiset päättivät kerätä kaiken tiedon yhteen ja julkaista sen verkkosivustolla, jotta muuttuvien tietojen ajantasaisuus ja saavutettavuus voidaan jatkossa taata.

Rautatieliikenteessä edelleen vain yksi toimija

Rautateiden kotimainen tavaraliikenne avautui kilpailulle 1.1.2007. VR-Yhtymä Oy on edelleen ainoa Suomen rataverkolla liikennöivä rautatieyritys. Kilpailu alkanee kuitenkin lähivuosina, sillä Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt turvallisuustodistukset Proxion Train Oy:lle sekä Ratarahti Oy:lle. Turvallisuustodistuksen lisäksi rautatieyrityksellä on oltava toimilupa, myönnettyä ratakapasiteettia sekä rataverkon käyttösopimus ennen kuin se voi aloittaa liikennöinnin.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailua ei ole vielä avattu, vaan viranomaiset tekevät vasta erilaisia selvityksiä. Henkilöliikenteen kilpailua alkanee pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kilpailuttamisella siinä vaiheessa, kun nykyinen palvelusopimus HSL:n ja VR-Yhtymä Oy:n välillä raukeaa vuoden 2017 lopussa.


reaktionapit