Takaisin

Rautatiefoorumi kokoaa yhteen rautatiealan toimijat lokakuussa

Rautatiefoorumi kokoaa yhteen rautatiealan toimijat lokakuussa

Julkaistu 30.9.2015

Kolmen väylämuodon ajankohtaiset kuulumiset -juttusarja jatkuu ratapuolen kuulumisilla.

Rautatiefoorumi on kaikille rautatiealan toimijoille avoin kohtauspaikka. Sen keskeisin tavoite on kehittää rautatiealaa sekä -markkinoita yhteistyössä alan toimijoiden kesken. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa Liikenneviraston koolle kutsumana ja seuraavan kerran foorumi järjestetään 8. lokakuuta 2015.

- Syksyn foorumissa on tarkoitus käydä läpi ja hyväksyä foorumin toiminta-ajatus ja tavoitteet, kertoo Liikenneviraston radan kunnossapitoyksikön päällikkö Jukka P. Valjakka.

- Tilaisuudessa käydään läpi myös uuden hallituksen linjauksia, joista alalle erityisen tärkeä on väylien korjausvelan haltuunotto. Samoin avataan digitalisaatiota radanpidon näkökulmasta - millaisia toimia on käynnissä ja suunnitteilla mm. rataverkon kuntoa koskevan tiedon hallinnan kehittämiseksi.

Foorumin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Valjakan mukaan muun muassa koko alan keskeisimpien kehittämistarpeiden tunnistamista, eri rautatiesektoreilla toimivien henkilöiden ymmärryksen lisäämistä rautatiealasta sekä tiiviimpää yhteistyötä ja aktiivisempaa tiedottamista myös alan uusille toimijoille.

Rautatiefoorumissa toimii työryhmiä, joiden toiminta käynnistetään ja organisoidaan foorumin kokouksessa joko etukäteen tai kokouksessa esille tuotujen tarpeiden perusteella. Työryhmien teemoina ovat mm. rautatieliikenteen ja ratatöiden turvallisuus, alan osaaminen sekä hankintojen kehittäminen. Tapaamisissa kuullaan työryhmien tilannekatsaukset ja tuodaan esille ja käsitellään kehitystarpeita.

- Lisäksi pidetään alustuksia ja ajankohtaiskatsauksia yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Toivomme myös avointa ja vilkasta keskustelua eri aiheiden tiimoilta, Valjakka sanoo.


reaktionapit