null
null Rautateiden verkkoselostuksen teknisiä tietoja saatavilla karttapalveluna

Rautateiden verkkoselostuksen teknisiä tietoja saatavilla karttapalveluna

Julkaistu 06.04.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Lakisääteisen rautateiden verkkoselostuksen pdf-julkaisumuodosta siirrytään tulevaisuudessa kokonaan sähköiseen julkaisumuotoon. Ensimmäisenä etappina uudistuksessa Liikennevirasto on saanut valmiiksi karttapalvelun, jota käyttämällä lukija voi hakea rataverkkoa koskevia teknisiä tietoja.

”Verkkoselostus tehdään rautatieliikenteen harjoittajia varten eli kaikkia niitä tahoja varten, jotka liikennöivät valtion rataverkolla ja hakevat meiltä ratakapasiteettia. Verkkoselostus toimii myös informaatiomateriaalina muun muassa uusille rataverkolle pyrkiville toimijoille”, kertoo projektipäällikkö Janne Tuovinen Liikennevirastosta. 

Pdf-muotoisissa verkkoselostuksissa on perinteisesti ollut paljon liitteitä. Tulevaisuudessa karttapalvelun avulla korvataan nykyiset liitteet 2 (Rautatieliikennepaikat), 6 (Ratojen päällysrakenneluokat, päällysrakenneluokista johdetut EN-rataluokat ja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla), 7 (Sähköistys), 8 (Turvalaitejärjestelmät) sekä 14 (Matkustajainformaatio). Tällä hetkellä karttapalvelu vielä vain täydentää pdf-liitteissä ilmoitettuja tietoja, mutta jatkossa kaikki tekniset tiedot löytyvät karttapalvelusta.

”Sähköiseen verkkoselostukseen ollaan siirtymässä siksi, että helppokäyttöisemmällä työkalulla julkaisun sisältämästä tiedosta saadaan entistä ajantasaisempaa ja luotettavampaa. Myös käyttäjien kannalta palvelu paranee, kun tietoja voi etsiä entisten pdf-liitteiden sijasta sähköisestä palvelusta”, Tuovinen kertoo.

Liikennöinnin kustannusten laskemiseen kehitetään työkalua

Yhtenä suurena haasteena on verkkoselostuksen sisällön kehittäminen siten, että Suomen rautatiemarkkinoille pyrkivät pystyisivät laskemaan kaikki liikennöinnin kustannukset verkkoselostuksen avulla. Jotta verkkoselostus palvelisi entistä paremmin uusia toimijoita, Liikennevirasto rakentaa seuraavaksi sähköisen työkalun, jolla rautatieliikenteen harjoittajat voivat hakea ratapihojen palveluita koskevia tietoja. 

Haastavinta verkkoselostuksen kasaamisessa on ennakoida tulevaa. Verkkoselostus julkaistaan aina reilu vuosi ennen kulloisenkin aikataulukauden alkua. Julkaisuajankohta määritellään direktiivissä ja rautatielaissa. 

Esimerkiksi joulukuussa 2016 julkaistiin aikataulukautta 2018 koskeva verkkoselostus. Valtion vuoden 2018 budjetti ei ollut verkkoselostuksen julkaisuhetkellä tiedossa, joten tulevan aikataulukauden ratatyöt voitiin listata vain karkealla tasolla, budjettiarvion perusteella. Ja koska julkaisuvaiheessa ei tiedetty varmuudella, millä aikataululla tietyt ratatyöt tehdään, ei voitu myöskään listata 100 % varmuudella esimerkiksi radan kunnosta johtuvia nopeusrajoituksia. Näistä syistä joitakin tietoja päivitetään verkkoselostukseen aina aikataulukauden aikana, välillä useamminkin.

Rautateiden verkkoselostus on julkaistu Suomessa jo 15 kertaa, vuodesta 2002 saakka. Julkaisu on lakisääteinen ja se julkaistaan vuosittain joulukuun toista viikonloppua edeltävänä perjantaina.  Verkkoselostus noudattaa yhteistä eurooppalaista sisältörakennetta. Euroopan tasolla on myös sovittu, että verkkoselostus julkaistaan kansallisen kielen lisäksi englanniksi. Suomessa julkaisukieliä on kolme eli suomi, ruotsi ja englanti.

Verkkoselostus 2017
Verkkoselostus 2018 ja rataverkon tietoja karttapalveluna

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Janne Tuovinen, p. 029 534 3028, [email protected]