null Rauman meriväylän syvennys- ja konttiterminaalin laajennustyöt käynnistyvät

Rauman meriväylän syvennys- ja konttiterminaalin laajennustyöt käynnistyvät

Julkaistu 31.03.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

 

Rauman satamassa alkaa huhtikuun 2016 aikana kaksi merkittävää rakennusurakkaa, joiden yhteiskustannus on runsaat 60 miljoonaa euroa. Työt valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Rauman Satama Oy:n osuus kustannuksista on noin 34 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston osuus noin 28 miljoonaa euroa.

Yhteistyössä Liikenneviraston kanssa Rauman Satama Oy toteuttaa Rauman väylän kulkusyvyyden syventämisen 10 metristä 12 metriin. Urakka käsittää Rihtniemen väyläalueiden ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintää koskevat turvalaitetyöt. Väyläsyvennyshankkeen pääurakoitsijana toimii Wasa Dredging Oy Ltd.

Rauman Satama Oy:n toimesta laajennetaan samanaikaisesti nykyistä konttiterminaalia rakentamalla lisää laituritilaa konttilaivoille sekä uutta satamakenttää konttien varastointiin. Konttiterminaalin laajennushankkeen pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Ympäristönäkökohdat ovat tärkeä osa molempien hankkeiden toteuttamista ja töiden vaikutuksia merialueella seurataan koko hankkeen ajan. ”Ruoppaustöiden aikana poistetaan merenpohjasta runsaasti pilaantunutta maa-ainesta, joka siirretään käsiteltäväksi Rauman Biovoiman alueelle ja käsittelyn jälkeen eristetään merialueesta. Puhtaat ruoppausmassat puolestaan sijoitetaan rakennettaviin läjitysaltaisiin”, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Hankkeiden valmistuttua Rauman sataman kilpailukyky paranee merkittävästi. ”Satama voi vastaanottaa entistä suurempia laivoja syvemmän väylän ja laitureiden ansiosta, vienti- ja tuontiteollisuuden kuljetustehokkuus kasvaa ja samalla liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Myös konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu ja toimintatehokkuus paranee huomattavasti”, linjaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Samalla Rauman satama vastaa maailmanlaajuisten meriliikennemarkkinoiden kehitykseen, jossa aluskoot kasvavat ja lastit siirtyvät entistä enemmän konteissa kuljetettavaksi.”

Yleisötilaisuus Rauman satamassa käynnistyvistä hankkeista järjestetään torstaina 21.4.2016 klo 17.00 kulttuuritalo Posellissa (Nortamonkatu 12, Rauma).

 

Lisätietoja väyläsyvennykseen liittyen: Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri, p. 029 534 3361 [email protected]nnevirasto.fi.
Lisätietoja konttiterminaalin laajennukseen liittyen: Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, p. 050 303 9700 [email protected]

Liitteet

Hankkeiden ajankohtaiset uutiset ja hankekuvat löytyvät jatkossa hankesivuilta:

Konttiterminaalin laajennus: http://www.portofrauma.com/konttiterminaali/etusivu
Väyläsyvennys: http://www.liikennevirasto.fi/rauman_vayla