Takaisin

Rauman meriväylän syvennys ja konttiterminaalin laajennus ovat edenneet yli puolen välin – valmista vuoden loppuun mennessä

Rauman meriväylän syvennys ja konttiterminaalin laajennus ovat edenneet yli puolen välin – valmista vuoden loppuun mennessä

Julkaistu 13.06.2017

Rauman satamassa keväällä 2016 käynnistyneet hankkeet ovat edenneet yli puolen välin ja loppusuora häämöttää. Lähes 65 miljoonan euron investoinnit tehostavat ulkomaankaupan kuljetuksia ja lisäävät merkittävästi Suomen 3. suurimman konttisataman kapasiteettia.

Väyläsyvennyshankkeessa ruopataan ja louhitaan valtava määrä massoja sekä väylällä että satama-altaissa. Ruoppaustöistä on nyt valmiina puolet ja louhintatöistä yli 80 %. Louhittavan vedenalaisen kallion määrä on osoittautunut töiden aikana suunniteltua suuremmaksi ja siksi louhintatöitä tehdään ennakoitua enemmän vuonna 2017.

"Tällä hetkellä töissä on kaksi ruoppauslauttaa ja yksi imuruoppaaja. Imuruoppaaja työskentelee väylällä arviolta heinäkuun loppuun asti. Jäljellä olevat ruoppaus- ja läjitystyöt saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana ja väylä otetaan käyttöön uudella kulkusyvyydellä vuoden vaihteessa", kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Rauman väylä on valittu pilottikohteeksi Liikenneviraston älyväyläprojektiin, joka on osa valtakunnallista liikenteen digitalisaatiohanketta. Valmistuttuaan väylällä on modernia tekniikkaa navigoinnin turvallisuutta palveleviin tarkoituksiin.

Ympäristö huomioidaan ruoppaustöissä

"Merestä poistetaan valtava määrä maamassoja. Me emme läjitä puhtaitakaan ruoppausmassoja meren syvänteisiin, vaan ne suljetaan erilliseen hanketta varten rakennettuun 35 hehtaarin läjitysaltaaseen", korostaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Konttikenttiä käyttöön elokuun alussa

Konttiterminaalityömaalla on viimeisen vuoden aikana ruopattu laiturin edustaa sekä täytetty merta lähes 400 000 kuution verran. Mekittävä etappi oli tammikuun 2017 lopulla, kun viimeiset 71:sta laiturin tukielementistä saatiin asennettua 14 metrin syvyyteen. Kevät on jatkettu laiturin ja kentän täyttötöitä.

Konttiterminaalissa rakennetaan tällä hetkellä laiturin reuna- ja nosturipalkkia. Samaan aikaan asennetaan nosturikiskoja niin, että jatkossa konttinosturit voivat työskennellä koko 520 metrin laiturin pituudella. "Ensimmäisiä osia uudesta laiturista ja konttikentistä voidaan ottaa käyttöön jo heinä-elokuun vaihteessa" iloitsee Hannu Asumalahti.

Hankkeiden kustannukset

Rauman meriväylän kulkusyvyyden kasvattaminen 10 metristä 12 metriin maksaa arviolta 43,0 miljoonaa euroa, josta Liikenneviraston osuus on 30 miljoonaa euroa ja Rauman Satama Oy:n osuus on 13 miljoonaa euroa. Urakka sisältää väylän ruoppaus- ja läjitystyöt, läjitysaltaan rakentamisen sekä väylän merkintää koskevat turvalaitetyöt. Ruoppausurakoitsijana toimii Wasa Dredging Oy.

Rauman konttiterminaalin laajennuksen kustannukset ovat noin 23 miljoonaa euroa. Rauman Satama Oy:n tilaamassa hankkeessa pääurakoitsija Destia rakentaa lähes neljä hehtaaria uutta terminaalikenttää konttien käsittelyyn ja varastointiin. Samalla konttilaituria pidennetään lähes kolminkertaiseksi, 520 metriseksi.

Lisätietoja väyläsyvennykseen liittyen:
Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri, p. 029 534 3361 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
Lisätietoja konttiterminaalin laajennukseen liittyen:
Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, p. 050 303 9700, etunimi.sukunimi@portofrauma.com
Hankkeiden ajankohtaiset uutiset löytyvät hankesivuilta:
Väyläsyvennyshanke: http://www.liikennevirasto.fi/rauman_vayla 
Konttiterminaalin laajennus: http://www.portofrauma.com/konttiterminaali/etusivu