Hyppää sisältöön

Rataverkosta vastaava Väylä muuttaa sähkövetoisen junaliikenteen ratamaksua

Julkaistu 25.6.2019

Valtion rataverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastaava Väylä muuttaa rataverkon hinnoitteluaan.

Taustalla on rataverkon hinnoittelua valvovan Rautatiealan sääntelyelimen päätös, jonka mukaan sähkövetoisen junaliikenteen ratamaksun perusmaksut vuosille 2019 ja 2020 eivät kaikilta osin täytä raideliikennelain ja EU-lainsäädännön vaatimuksia. Sähkövetoisen liikenteen ratamaksun perusmaksu laskee arvoon 0,1355 senttiä bruttotonnikilometriltä vuosille 2019 ja 2020, kun aikaisemmin julkaistut maksut olivat 0,1511 ja 0,1444 senttiä bruttotonnikilometriä kohden vuosina 2019 ja 2020.

Väylä tarkentaa rataverkon ylläpidon kustannusseurannan menettelyjä ja ratamaksun yksikköarvojen laskentamenetelmäänsä siten, että ratamaksut täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tarkennusvaatimukset liittyvät mm. sähköradanpidon kustannusten yksityiskohtaisempaan erittelyyn ja laskentamallin tilastollisiin yksityiskohtiin. Väylä tutkii myös uusien laskentamenetelmien käyttömahdollisuuksia. Nämä muutokset vaikuttavat ratamaksun perusmaksuihin vuodesta 2021 lähtien.

Ratamaksun perusmaksua peritään liikennöitsijöiltä rataverkolla liikennöinnistä. Maksun yksikköarvot määräytyvät suoraan rautatieliikenteen harjoittamisesta aiheutuvien radanpidon kustannusten mukaan. EU-asetuksessa on määritelty yksityiskohtaiset kustannusten erittelyn säännöt ja vaihtoehtoisia laskentamenetelmiä suorien kustannusten määrittämiseksi. Asetus edellyttää, että muulta kuin sähkövetoiselta liikenteeltä ei peritä sähköradanpidon kustannuksia.

Ratamaksun perusmaksua oli määrä periä tänä vuonna kaikkiaan noin 51 miljoonaa euroa. Päätös laskee ratamaksuja noin viidellä miljoonalla eurolla. Ratamaksutulot ovat kattaneet noin 10 prosenttia radanpidon kokonaismenoista. Loppuosa rahoitetaan lähinnä valtion budjetista. EU-maiden keskinäisessä vertailussa Suomen ratamaksut ovat alhaisimpien joukossa.

Ratamaksun hinnoittelujärjestelmään voi perusmaksun lisäksi kuulua muuta hinnoittelua, kuten perusmaksun porrastuksia, uusilta ratalinjoilta perusmaksun lisäksi perittäviä investointimaksuja, rajatuille markkinasegmenteille kohdistuvia lisämaksuja sekä ratapihoilta ja lastauspaikoilta (mm. vaihtotyöliikenne ja kaluston pysäköinti) ja muista palveluista (matkustajainformaatio, kaluston laadun valvonta) perittäviä maksuja. Väylä perii rataverkon käytöstä tällä hetkellä vain ratamaksun perusmaksua.

Parasta aikaa eurooppalaiset ratamaksut mukautuvat muutamia vuosia sitten voimaan tulleeseen uuteen EU-sääntelyyn. Ratamaksuja on viime vuosina muutettu kansallisen sääntelyelimen päätöksellä muissakin maissa, mm. Ruotsissa.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Raimo Tapio, puh. 029 534 3614


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.