Hyppää sisältöön

Rataverkolle ennustetaan lähipäiviksi haastavia olosuhteita

Julkaistu 16.9.2020

Voimakas myrskymatalapaine liikkuu hitaasti Suomen yli keskiviikon ja torstain aikana. Kova pohjoistuuli, kovat sateet sekä kostea, roudaton maaperä aiheuttavat todennäköisesti haasteita rataverkolla sekä rautatieliikenteessä. Ongelmia voi aiheutua sähkökatkosten, rataverkon laitteiden vikaantumisten tai radalle kaatuneiden puiden vuoksi.

Häiriötilanteisiin varautuminen sekä häiriötilanteista palautuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri rautatietoimijoiden kesken. Matkustajaliikenteestä tiedottaa VR ja rautatieliikenteen häiriöistä Finrail.

Kunnossapitohenkilöstö on varautunut

Väylävirasto hankkii rataverkon kunnossapidon palveluntuottajilta, joiden tehtävänä on suorittaa rataverkolla mm. ennakkohuoltoja, tarkastuksia sekä muita kunnossapitotoimenpiteitä. Eri tekniikka-alojen asentajia, asiantuntijoita ja työnjohtoa työskentelee edellä mainitun kaltaisissa päivittäiseen kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä tällä hetkellä n. 550-600 henkilöä.

Kunnossapidon palveluntuottajat ovat varautuneet lähipäivien ongelmiin ja varmistaneet henkilöstön käytön häiriötilanteiden hoitamisessa. Henkilöstöä on lisätty joillakin kymmenillä normaaliin tilanteeseen verrattuna.

Radan varresta poistetaan puustoa säännöllisesti

Syysmyrskyissä radalle kaatuvat puut aiheuttavat ongelmia. Väylävirasto on toteuttanut laajamittaisempaa rataverkon puuston poistoa jo useamman vuoden ajan. Rataverkon puustoa poistetaan vuositasolla 100-300 kilometrin matkalta. Tällä hetkellä laajamittaisempia hakkuita on suoritettu hieman laskentatavasta riippuen n. 2500 - 3000 kilometrin matkalla.

Laajamittaisempia hakkuita on tehty erityisesti päärataverkolla, kuten Tampere-Jyväskylä sekä Kouvola-Kuopio –yhteysväleillä, joilla puustosta on aiempina vuosina aiheutunut erityisiä ongelmia. Näilläkin rataosilla puuston poistotarpeita on edelleen ja päärataverkon osalta työ tulee kestämään vielä useita vuosia.

Sähkökatkot näkyvät radan lisäksi tasoristeyksissä

Sähkökatkot estävät junaliikenteen sähköistetyllä rataverkolla. Lisäksi pitkään kestävät sähkökatkot vaikuttavat tasoristeysten turvalaitteisiin. Turvalaitteet toimivat hetken varavoimalla, mutta pitkään kestävissä häiriöissä varavoima ehtyy. Tasoristeyksen varoituslaitoksen ollessa poissa käytöstä, tulee tasoristeykset ylittää erityisellä varovaisuudella.

Lisätietoa:

Matkustajaliikenteestä vr.fi

Häiriöt rataliikenteessä: https://twitter.com/Rataliikenne


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.