null
null Ratatyökausi 2017 on täydessä vauhdissa - matkustajille ja tavarakuljetuksille aiheutuvan haitan minimointiin panostetaan suunnitteluvaiheessa

Ratatyökausi 2017 on täydessä vauhdissa - matkustajille ja tavarakuljetuksille aiheutuvan haitan minimointiin panostetaan suunnitteluvaiheessa

Julkaistu 22.05.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisprosessissa suunnitellaan ratatöiden ajankohdat yhteistyössä rautatieyritysten ja liikenteen tilaajien kanssa. Hyvästä suunnittelusta huolimatta liikenteelle aiheutuvia häiriöitä ei voida täysin estää. Tulevana kesänä liikenteeseen vaikuttavia ratatöitä tehdään muun muassa rataosilla Helsinki-Tampere ja Seinäjoki-Oulu sekä Äänekoskella.

Kesällä 2017 liikenteeseen vaikuttavia ratatöitä tehdään muun muassa seuraavissa hankkeissa: Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen, Pasilan Triplan rakentaminen, Helsinki-Riihimäki välityskyvyn parantaminen, Riihimäki-Tampere turvalaitteiden uusiminen, Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet – ratahanke, Oulu-Kontiomäki perusparannus sekä Seinäjoki-Oulu – ratahanke. VR tiedottaa omissa kanavissaan matkustajille aiheutuvista muutoksista (linkki)

Matkustajille aiheutuvan haitan minimointiin panostetaan

Liikenneviraston ratatyöprosessissa huomioidaan koko liikennejärjestelmän tarpeet. 

”Periaatteenamme on, että ratatyöt eivät aiheuta liikennöinnille kohtuutonta haittaa ja rakentaminen voidaan toteuttaa laadukkaasti”, kertoo ratatyökoordinaattori Juha Kröger Liikennevirastosta. 

”Keskeistä tässä on se, että pystymme tuottamaan hyvissä ajoin etukäteen ennakkotietoa ratatöiden liikennevaikutuksista, jolloin liikennöitsijät pystyvät huomioimaan niiden vaikutukset junien aikatauluttamisessa ja Liikennevirasto puolestaan pystyy tuottamaan laadukasta matkustajainformaatiota. Vaikutuksia arvioitaessa on lisäksi huomioitava töiden keskinäinen verkostollinen kokonaisvaikutus; rataverkko on kokonaisuus missä kaikki vaikuttaa kaikkeen”, Kröger jatkaa.

Liikennehaittoja minimoidaan myös monilla muilla toimenpiteillä. Työt esimerkiksi sijoitetaan sellaiseen ajankohtaan, jolloin liikennettä on vähemmän eli käytännössä yöaikoihin, viikonloppuihin ja työmatkaliikenteen sesonkiaikojen ulkopuolelle. Radanrakentamisessa pyritään hyödyntämään myös juhlapyhät, jolloin liikennettä on muutenkin vähän. Esimerkiksi tänä juhannuksena on laaja 48 tunnin mittainen liikennekatko rataosilla Riihimäki-Tampere, Turku-Toijala ja Tampere-Seinäjoki. Tällöin toteutetaan useissa eri kohteissa siltojen kunnostamiseen tai rakentamiseen sekä vaihteiden vaihtoihin liittyviä vaativia työvaiheita. 

Jotkut työvaiheet vaativat tätäkin pidempiä liikennekatkoja. Tästä esimerkkinä Jämsä-Jyväskylä tunneleiden perusparannus, mikä toteutetaan juhannukselta alkavassa kuuden viikon totaalikatkossa, jolloin matkustajaliikennettä korvataan linja-autoin ja tavaraliikenne ohjataan kiertoreiteille.

Liikenneviraston on ilmoitettava rautatieliikenteen harjoittajille ratatöiden ajankohdat niin ajoissa, että ne ehtivät aikatauluttaa oman liikenteensä siten, että muutoksista on mahdollisimman vähän haittaa elinkeinoelämälle tai matkustajille. Merkittävistä ratatöistä eli niistä, joista aiheutuu junaliikenteelle joko pienikestoisia tai pidempiä katkoja, Liikennevirasto kertoo Rautateiden verkkoselostuksessa 1,5 vuotta ennen kunkin aikataulukauden alkua.

Lisätietoja:
ratatyökoordinaattori Juha Kröger, p. 029 534 3853 tai [email protected]


Ratatöiden aiheuttamat muutokset VR:n henkilöliikenteeseen
Rautateiden verkkoselostus