null Ratatöiden oikea ajoitus parantaa tehokkuutta ja vähentää liikennehaittoja - selvityksestä suuntaviivat kehittämiselle

Ratatöiden oikea ajoitus parantaa tehokkuutta ja vähentää liikennehaittoja - selvityksestä suuntaviivat kehittämiselle

Julkaistu 14.3.2019

Ratatöiden tekeminen junaliikenteen seassa koskettaa monia eri toimijoita, joilla kaikilla on asiaan liittyen omat intressinsä. Jotta työt sujuisivat kitkatta, prosesseja on jatkuvasti kehitettävä. Myös monitoimijaympäristö ja EU-tasoiset vaatimukset entistä varhaisemmasta suunnittelu-yhteistyöstä ovat antaneet pontta kehittämiselle. Väylän teettämässä työssä selvitettiin kuinka liikenteen ja ratatöiden yhteensovittamismenettelyjä voidaan kehittää.

kuvassa miehiä luomassa lunta ratapihalla

"Ratatöiden toteutustapojen valintaprosessi, osapuolten roolit ja yhteistyö" -selvityksellä haettiin menettelyjä ratatöiden kustannustehokkaan toteutuksen ja radan käytettävyyden turvaamisen näkökulmista.

Selvitystyön aikana todettiin, että yhtenäiset menettelyt ratatöiden suunnittelussa ja ratatyöpalavereissa helpottavat osapuolten toimintaa ja ratatöiden valtakunnallista yhteensovittamista.

Kuva: Ratatöiden toteutuksen ja liikenteen yhteensovitusprosessi.

"Työssä tunnistettiin myös tarve lisätä vuoropuhelua rahdinantajien ja Liikenneviraston välillä. Lisäksi on tärkeätä, että toteutuneiden ratatöiden työraoista kerätään systemaattisesti enemmän tietoa, jota voidaan hyödyntää uusia ratatöitä suunniteltaessa", sanoo rautatieasiantuntija Juha Kröger Väylästä.

Yhteisen tilannekuvan muodostamista ja ylläpitoa varten selvityksessä suositeltiin otettavan käyttöön esimerkiksi Big room tai virtuaalityötila sekä suunnittelun aikajännettä havainnollistava vuosikello. 

Selvityksen perusteella Väylässä käynnistettiin kehitystyö paremman ratatöiden tilannekuvan muodostamiseksi. Kehitystyön tulokset otetaan käyttöön kevään 2019 aikana.

Selvityksen Väylälle tekivät Sitowise Oy ja Welado Oy.

Linkki selvitykseen

Lisätietoja:
rautatieasiantuntija Juha Kröger, p. 029 534 3853 tai [email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.