null
null Ratateknisen oppimiskeskuksen työt hyvässä vauhdissa, toiminta käynnistyy syksyllä 2017

Ratateknisen oppimiskeskuksen työt hyvässä vauhdissa, toiminta käynnistyy syksyllä 2017

Julkaistu 13.07.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vahva kunnossapidon, rakentamisen ja liikenteenohjauksen perusosaaminen on rautatieturvallisuuden ydin. Tämän perusosaamisen varmistamiseksi Liikennevirasto on lähtenyt kehittämään valtion rataverkon osaamista perustamalla Ratateknisen oppimiskeskuksen. Osaaminen radanpidon vaativissa töissä varmennetaan edellyttämällä riittävää työkokemusta ja suunnattua koulutusta työskentelyyn rautateillä.

Liikenneviraston vastaa valtion rataverkon turvallisuudesta. Ratateknisen oppimiskeskuksen avulla pyritään varmistamaan valtion rataverkolla toimivien yritysten henkilökunnan pätevyyksien ylläpitäminen sekä rautatieturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on olla arvostettu valtakunnallinen rautateiden oppimiskeskus ja turvallisuuden edistäjä.

Oppimiskeskuksen toiminnanjohtajana on aloittanut Miia Asikainen Liikennevirastosta.

- Keskuksen rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa ja tavoitteena on, että ensimmäiset työpätevyyskoulutukset alkavat loka-marraskuussa 2017. Toiminta käynnistyy pilottikurssien kautta tehtävällä puitesopimuskilpailutuksella ja tarkoituksena on, että toiminta kehittyy käyttöönottojakson aikana, sanoo Asikainen

Ensimmäisten kertauskoulutusten myötä tapahtuu työnantajan myöntämien työpätevyyksien muuntaminen Liikenneviraston pätevyyksiksi. Kertauskoulutus tulee käydä siirtymäkauden aikana, vuoden 2018 loppuun mennessä.

Pätevyysvaatimukset kertaus- ja näyttövaatimuksineen sekä asianmukainen oppimisympäristö ja pätevä opettajakunta antavat edellytykset alan osaamisen varmistamiselle. Ratatekninen oppimiskeskus tuottaa rautateiden toimijoiden pätevyys- ja täydennyskoulutuksia yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Liikennevirasto vuokraa myös aluetta kaikille toimijoille tasapuolisesti ja tällä tavoin Oppimiskeskus tarjoaa palvelujen tuottajille modernin oppimis- ja kehitysympäristön.

Liikennevirasto toivoo alaa mukaan toiminnan kehittämiseen

- Toiminnan kehittämisen työkaluna toimii perustettava Ratateknisen oppimiskeskuksen toimikunta. Sen tarkoitus on toimia ohjaavana ja neuvoa-antavana, riippumattomana osapuolena. Toimikuntaan toivotaan osallistujia laajasti rautatiealan eri sektoreilta, valottaa Miia Asikainen.

Oppimiskeskuksen rakentaminen on 13 miljoonan investointi. Alueelle on rakennettu kaksi uutta hallia; vaihde-, sähkö- ja turvalaitetekniikan koulutushalli sekä hitsaus-ja hiontahalli. Ulkoalueella sijaitsevat sähköradan, tasoristeyksien ym. koulutusalueet tarvittavine laitteineen. Peruskorjatut koulutus- ja toimistotilat sekä varastot täydentävät kokonaisuuden. Tiloihin valmistuvat myös pienimuotoiset hitsauslaboratoriotilat. Oppimiskeskusta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös mm. pelastuslaitosten koulutuksissa sekä rautateiden liikennetehtävien koulutusten oppimisympäristönä. Keskus palvelee myös rautateiden varautumista osahuollolla sekä sisältämällä rautateiden raivausyksikön tukikohdan. Oppimiskeskuksen avajaistilaisuus pidetään 10.10.2017.

Lisätietoja:

Miia Asikainen, Toiminnanjohtaja
Ratatekninen oppimiskeskus, Liikennevirasto
puh. 0295 34 3815
[email protected]
Twitter @AsikMii

http://www.liikennevirasto.fi/ratatekninen-oppimiskeskus