Hyppää sisältöön

Ratasuunnittelu on palapelin kokoamista

Julkaistu 28.11.2022

"Osana Tampereen ja Oulun välistä ratasuunnittelua suunnitellaan Väyläviraston toimeksiannosta Limingan ja Oulun väliselle 19 kilometrin matkalle kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. Huhtikuussa 2022 alkanut kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt hyvin, kertoo projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta.

Liminka-Oulu ratasuunnittelu, kuva Temmesjoen sillalta

Suunnittelu sujuu hyvillä lähtötiedoilla

 "Odottamattomia yllätyksiä ei pohjatutkimusten myötä ole tullut eteen. Lähtötiedot ovatkin pohjatutkimusten osalta tässä projektissa poikkeuksellisen hyvät. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa tehtyä aineistoa on myös hyvin saatavilla", kertoo geotekniikan projektipäällikkö Janne Kaitainen Sitowiseltä. 
     Aiempi pohjatutkimustieto on onnistuneesti tallennettu digitaalisessa muodossa geologian tutkimuskeskuksen aineistoihin. Vuonna 2010 valmistunut yleissuunnitelma ja nykyisen radan rakennussuunnitelma ovat suunnittelijoiden käytettävissä.

Kustannustehokkaita ratkaisuja haetaan

 "Liminka-Oulu ratasuunnittelukohde ei pohjaolosuhteiden osalta ole poikkeuksellisen vaativa. Toki tiivis pohjamaa ja kallio ovat syvällä, minkä vuoksi paalupituudet esimerkiksi siltakohteissa tulevat olemaan suurehkoja. Yleissuunnitelmassa on esitetty paljon suhteellisen edullisia pohjanvahvistusratkaisuja, kuten esikuormitusta ja vastapenkereitä", Kaitainen sanoo. 
        Yleissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat käyttökelpoisia myös uutta kaksoisraidetta suunniteltaessa. Pohjanvahvistuksen osalta näyttäisi siltä, että kustannukset pysyvät maltillisina.
     "Esimerkiksi massiivisia paalulaattoja, stabilointikenttiä tai muita kalliimpia pohjanvahvistusratkaisuja ei ole nykyisten lähtötietojen pohjalta tehdyissä alustavissa arvioissa suunnitteilla", Kaitainen lisää. 
      Lisäksi radan rakennekerroksia varten pois kaivettavat maamassat pyritään hyödyntämään muun muassa meluntorjunnassa ja vastapenkereissä soveltuvilta osin.

 

Kuva matalasta rautatien alikulkusillasta Limika-Oulu suunnittelukohteessa.

Eri tekniikkalajien yhteensovittamista

"Katsomme Liminka-Oulu ratasuunnittelukohdetta kokonaisuutena poikkileikkausmielessä. Sovitamme yhteen radan lisäksi kadut, huoltotiet, vastapenkereet ja melunsuojaukset siten, että ratkaisu on sekä toimiva että kustannustehokas", kertoo tie- ja katusuunnittelun projektipäällikkö Pirkka Hartikainen Sitowiseltä. 
        Suunnitteluvaiheessa ratkaisuja haetaan yhdessä ratasuunnittelun monien osa-alueiden kanssa. Muun muassa melu-, geo-, ja kuivatusasiat sekä tiet ja kadut vaativat jatkuvaa yhteensovittamista. 
        "Kaikki tarpeelliset toiminnot on myös saatava sovitettua rautatiealueen sisäpuolelle. Huoltotiet tarvitaan radan molemmin puolin, ja on myös mietittävä riittävät ojitukset ja meluntorjuntaratkaisut.  Huolehdimme että rautatiealue on riittävän laaja", Hartikainen summaa.

Kaarreoikaisuja tasaiseen maastoon

Suunnitteluosuuden maasto on hyvin tasaista ja viettokaltevuudet ovat pieniä. Huoltoteiden kuivatus yhdessä radan kuivatuksen kanssa täytyy sovittaa yhteen toimivasti. 
        "Huoltoteitä tulee ratametreihin nähden kaksinkertainen määrä, johtuen kaksoisraiteen rakentamisesta. Huoltoteitä kun täytyy olla radan molemmin puolin", Hartikainen kertoo.

Alittavia väyliä rakennetaan osittain uudestaan uuden raiteen osalta. Kaarreoikaisujen myötä myös vanhaa rataa siirretään paikoin uusiin sijainteihin. 
       "Vanhemmissa maantie- ja katuosuuksissa uutta rataa ei ole huomioitu.  Huoltoyhteyksien sovittaminen ahtaisiin paikkoihin kaupunkirakenne huomioiden muodostaa ovat haasteensa", Hartikainen toteaa.
     Syksyllä 2023 järjestetään asukastilaisuuksia, joissa voi tutustua suunnitelmaan. Suunnitelman on määrä valmistua aikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2023.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.