Hyppää sisältöön

Ratasiltatöitä Kallansilloilla, muutoksia juna- ja vesiliikenteelle

Julkaistu 11.06.2015

Juhannuksena 19.6.2015 kello 16:00 – 21.6.2015 kello 17:00 on junaliikennekatko ratatöiden vuoksi. Myöskään Tikkalansaaren nostosiltaa ei avata.

Tulevana juhannuksena Liikennevirasto uusii Päivärannan läppäsillan, rakentaa Suosaaren ratasillan pintakäsittelytöitä varten työtelineet sekä tekee parannuksia Tikkalansaaren nostosillalla. Em. työt vaikuttavat rautatieliikenteen lisäksi myös ratasillat alittavaan vesiliikenteeseen.

Päivärannan rataläppäsillan alittava vesiväylä on ollut jo talvesta lähtien suljettuna vesiliikenteellä. Nykyisen avattavan sillan korvaava uusi siltakansi on kevään aikana rakennettu vesiuoman kohdalle tehdyn louhepenkereen päälle. Uudet porapaaluperustukset on tehty nykyisen sillan molemmille puolin. Juhannuksena 2015 nykyisen avattavan sillan kansirakenne nostetaan pois ja uusi kiinteä siltakansi tunkataan lopulliselle paikalleen. Viimeistään elokuun alkuun mennessä on Päivärannan vesiuoman sulkeva louhepenger poistettu ja silta-aukko palautettu vesiliikenteelle.

Suosaaren teräsristikkosilta pintakäsitellään heinäkuussa. Työ edellyttää sillan alittavan vesiuoman sulkemista vesiliikenteeltä. Juhannuksen junaliikennekatko hyödynnetään rakentamalla pintakäsittelytyön edellyttämä työteline sillan ympärille. Sillan uusi väri tulee vastaamaan nykyisen Tikkalansaaren nostosillan värisävyä. Elokuussa puretaan työtelineet ja vesiaukko annetaan vesiliikenteelle.

Juhannuksen junaliikennekatkon aikana tehdään parannuksia myös Tikkalansaaren nostosillalla. Muutos koskee kiskojen tukemistapaa nostosillan molemmin puolin olevilla betonisilloilla. Parannustöiden aikana siltaa ei voi nostaa juhannuksen junaliikennekatkon aikana. Sillan alikulkukorkeus on 5,2 m.

Lisätietoja

Matti Tossavainen Ramboll CM Oy, puhelin 050 414 1961, [email protected]

Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 0400 377 637

Lisätietoja hankkeesta saa internetissä

www.liikennevirasto.fi/paivaranta-vuorela

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.