Hyppää sisältöön

Ratainfralla ja radanpidolla vaikutetaan ilmastopäästöihin

Julkaistu 22.1.2020

Rautatieliikenne on verrattain ilmastomyötäinen liikennemuoto, mutta Väylä haluaa edetä päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuudessa myös radanpidon keinoin.

Väylänpidolla voidaan vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin joko suoraan tai välillisesti. Raideliikenteen houkuttelevuuteen ja matka- ja kuljetusketjuihin vaikuttavat raidekapasiteetin tarjonta, sähköistys ja huonokuntoisten rataosuuksien parantaminen. Lisäksi kuljetusketjujen toimivuutta voidaan tehostaa aikataulujen suunnittelulla, liikenteen ohjauksella sekä erilaisten häiriöiden, kuten huoltotöiden, ajantasaisella huomioimisella. Toimivuuteen voidaan vaikuttaa lisäksi ajantasaisen tiedon avulla, jolla vähennetään odotusaikoja sekä optimoidaan kuljetusketjuja.

Päästöjä voidaan vähentää sekä infran että liikenteen osalta, mikä korostaa eri toimijoiden yhteistyön merkitystä. "Itse radanpidon kasvihuonekaasupäästöjä voimme vähentää vaihteenlämmityksen energiatehokkuutta parantamalla ja rautatiealueiden valaistusta tehostamalla", kertoo Väylän ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen. "Radan liikennöitävyys, kapasiteetti ja ajantasainen liikenteen ohjaus näkyvät puolestaan siinä, millaiset mahdollisuudet on säästää ajotavassa ja hyödyntää sitä tukevaa teknologiaa."

"Isossa kuvassa Väylä on mukana vaikuttamassa radanpidon palvelutasoon ja houkuttelevuuteen, matka- ja kuljetusketjujen kehittämiseen ja reittien valintaan sekä matka- ja kuljetuspalveluiden käyttäjiin ja tuottajiin", summaa Hyvärinen.

Radanpidon merkittävimmät päästövähennyskohteet lyhyellä aikavälillä

  • Energiatehokas valaistus ja vaihteenlämmitys. Jatketaan valaistuksen energiatehokkuuden ohjeistusta ja selvitetään vaihteiden kääntömääriä ja käytänteitä, jotta voidaan paremmin kohdentaa vaihteiden lämmitys kääntötarpeen mukaan.
  • Yhteistyö. Kehitetään edelleen väylänpitäjän ja operaattorin välistä yhteistyötä säästävän ajotavan mahdollistamiseksi, ongelmakohtien tunnistamiseksi, liikenteen ja kunnossapitotoimien yhteensovittamiseksi, liikenteenohjauksen kehittämiseksi sekä ratainfran kehittämistoimien suunnittelun tueksi.
  • Energiatehokkaat matkaketjut. Kiinnitetään huomiota asiakastarpeiden mukaiseen matka- ja kuljetusketjujen kokonaisuuksien suunnitteluun, eri liikennemuotojen toimien yhteensovittamiseen ja rautatieliikenteen houkuttelevuuden parantamiseen. Nämä edellyttävät muun muassa ketjujen optimointiin tarpeellisten tietojen saatavuutta, satamiin johtavien ratojen kehittämistä ja ylläpitoa sekä liikennejärjestelmäsuunnitteluun osallistumista

Vuoden 2019 lopulla valmistuneessa selvityksessä tehtiin ehdotuksia vaikuttavimmista päästövähennystoimista nykyisellä väyläverkolla. Lue julkaisu 

Marketta Hyvärinen Väylästä ja Raisa Valli Sitowise Oy:ltä esittelivät aihetta Rata2020-seminaarissa.

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.