Takaisin

Raskaan liikenteen enimmäismittojen ja -massojen korotus lisää rajoituksia

Raskaan liikenteen enimmäismittojen ja -massojen korotus lisää rajoituksia

Julkaistu 1.10.2013

Raskaassa liikenteessä sallitut enimmäismassat ja -korkeudet nousevat 1. lokakuuta, kun kesäkuussa annettu asetus astuu voimaan. Uudistus edellyttää entistä enemmän raskaan liikenteen reittien etukäteissuunnittelua, sillä Suomen tieverkolla on siltoja ja alikulkuja, joista nykyistä suuremmalla kalustolla ei saa kulkea.

Asetuksen myötä ajoneuvon suurin sallittu korkeus nostetaan 4,2 metristä 4,4 metriin ja enimmäispaino 60 tonnista 76 tonniin. Lisäksi viiden vuoden siirtymäaikana sallitaan tämänhetkiselle kalustolle nykyistä suuremmat kuormat, mikäli ajoneuvot täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset myös suuremmilla massoilla.

Liikennevirasto, ELY-keskukset ja kunnat ovat asettaneet uusia rajoituksia silloille ja alikuluille, joista nykyistä raskaammilla tai korkeammilla ajoneuvoilla kulkeminen on kielletty. Valtion ylläpitämillä teillä uusia painorajoituksia on asetettu noin 400 sillalle, kun ennestään painorajoitettuja siltoja oli reilut sata. Lisäksi käytössä on 28 lauttaa ja lossia, jotka eivät kanna uusia enimmäismassoja.

Uusista painorajoituksista kertovat merkit on pystytetty valtion ylläpitämille teille kesän ja syksyn aikana.

Reittisuunnitelmat voi tarkastaa kartalta

Painorajoitusten lisääntynyt määrä vaatii raskaammalla ja korkeammalla kalustolla ajavilta entistä enemmän reittien ennakkosuunnittelua. Reittisuunnittelun tukena toimii Liikenneviraston nettisivuilta löytyvä karttasovellutus, jossa on kuvattu yleisten teiden painorajoitetut sillat ja matalat alikulut. Nettisivuilta löytyvät myös listat painorajoitetuista silloista sekä lautoista ja losseista.

Karttaa sekä luetteloita päivitetään edelleen, sillä tilanne muuttuu esimerkiksi tarkastusten ja mittausten seurauksena.

Teiden ja siltojen parannustyöt aloitetaan valtion tieverkolla vuonna 2014. Kohteiden tärkeyden arvioimiseen osallistuvat Liikennevirasto, ELY-keskukset, kunnat ja elinkeinoelämä.

Rajoituksia on myös kuntien kaduilla ja yksityisteillä

Painorajoitettavia siltoja ja matalia alikulkuja on myös kuntien kaduilla ja yksityisteillä. Nämä rajoitukset eivät näy Liikenneviraston karttasovellutuksessa, vaan ne tulee tarkastaa erikseen kunnista sekä yksityisteiden omistajilta.

Liikenneviraston arvion mukaan katuverkolla tulee nykyisten painorajoitettujen siltojen lisäksi olemaan vähintään 80–120 siltaa, joille tulee jonkinasteinen painorajoitus. Kuntaliiton käsityksen mukaan kaikki kunnat eivät saa rajoitusmerkintöjä valmiiksi lokakuun alkuun mennessä asetuksen tiukan aikataulun vuoksi. Kuntaliitto kehottaakin kuljetusyrittäjiä varovaisuuteen ja tarkastamaan kunnista toimenpiteiden tilannetta, mikäli he ottavat asetuksen mukaista uutta kalustoa käyttöön kuntien katuverkolla.

Kunnat voivat joutua myös rajoittamaan liikennöintiä muutoinkin katuverkolla, sillä kaduilla olevat erilaiset vanhat johtoverkostot, kuten vesihuolto, voivat vaurioitua raskaampien massojen myötä. Katujen painorajoitukset ovat mahdollisia pysyvästi tai ainakin kelirikkoaikaan.

Kartta painorajoitetuista silloista ja matalista alikuluista: http://www.liikennevirasto.fi/tieverkko/sillat-ja-tunnelit/siltarjoitukset.


reaktionapit