null
null Rantaväylän tunnelissa harjoitellaan onnettomuustilanteita

Rantaväylän tunnelissa harjoitellaan onnettomuustilanteita

Julkaistu 05.09.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Tampereen Rantaväylän tunnelissa järjestetään syyskuun aikana yhteensä neljä pelastusharjoitusta, joissa viranomaiset harjoittelevat erilaisia onnettomuustilanteita. Liikennevirastolla on harjoituksessa keskeinen rooli, sillä tunnelin liikennettä tullaan valvomaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta ympäri vuorokauden.

1.9.2016 harjoitellaan tulipaloa teknisessä tilassa, 8.9.2016 on vuorossa liikenneonnettomuusharjoitus ja 15.9.2016 tulipalo tunneliputkessa. Viimeinen harjoitus pidetään 22.9. ja se on suuronnettomuusharjoitus, jossa liikenneonnettomuuden seurauksena vaurioituneesta kuorma-autosta vuotaa vaarallista ainetta tunneliin. Median edustajilla on mahdollisuus seurata suuronnettomuusharjoitusta.

Harjoituksissa testataan tiedonkulkua viranomaisyhteistyössä sekä kunnossapitourakoitsijan ja muiden toimijoiden kanssa. Samalla testataan tilannekuvan välittämistä Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta sekä tilannekuvan ylläpitämistä.

"Pirkanmaan pelastuslaitos toimii samoissa tiloissa kanssamme Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskuksessa. Tämä on melko ainutlaatuinen tilanne Suomessa sekä koko maailmalla. Tositilanteessa meillä on mahdollisuus seurata yhdessä onnettomuustilanteita ja muodostaa yhteinen tilannekuva nopeasti", kertoo liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius.

Tampereen Rantaväylän tunneli on tarkoitus avata liikenteelle 15.11.2016. Pelastusharjoituksiin osallistuvat Liikenneviraston lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos, Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus, Hätäkeskus, Tampereen kaupunki, hankkeen rakennuttaja Allianssi sekä tietunneleiden turvallisuudesta ja ylläpidosta vastaavat henkilöt ELY-keskuksista.

Pelastusharjoituksia järjestetään tietunneleissa säännöllisesti

Kaikissa Liikenneviraston tieliikennekeskusten operoimissa tietunneleissa pidetään lakisääteiset pelastusharjoitukset vähintään neljän vuoden välein sekä välivuosina kevennettyjä pelastusharjoituksia. Lisäksi uusissa tietunneleissa järjestetään pelastusharjoitukset aina ennen käyttöönottoa. Harjoitusten avulla viranomaiset varautuvat hoitamaan vakavia onnettomuustilanteita tiiviissä yhteistyössä. Harjoituksissa testataan ja viimeistellään toimintamalleja ja toimijoiden omaa ohjeistusta sekä perehdytetään henkilöstöä onnettomuustilanteissa vaadittaviin toimenpiteisiin.

"Vakavia onnettomuustilanteita tapahtuu tunneleissa harvoin. Monin toimin pyritään ehkäisemään jo ennakolta vakavat onnettomuudet, jotta liikenne tunneleissa olisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. Keinoja tähän on muun muassa laskea nopeuksia ja säädellä ajoneuvojen määrää ruuhkatilanteessa. Seurantajärjestelmien avulla onnettomuustilanteet havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa", sanoo tietunneliturvallisuuden asiantuntija Laura Väisänen.

Lisätiedot

Yksikön päällikkö Sami Luoma, p. 029 534 3657 tai [email protected]

Tieliikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, p. 029 534 3684 tai [email protected]

Tietunneliturvallisuuden asiantuntija Laura Väisänen, p. 029 534 3545 tai [email protected]

Median ilmoittautumiset 22.9. suuronnettomuusharjoitukseen 19.9 mennessä: tiedotuspäällikkö Veijo Kaján 040 543 0353 [email protected]