null
null Rakentamisen tahti kiihtyy kesää kohti

Rakentamisen tahti kiihtyy kesää kohti

Julkaistu 29.04.2020

Vuonna 2018 aloitettu Vt 5 Mikkeli–Juva-hanke on edennyt sujuvasti ja aikataulussa. Mikkelin päässä hankkeesta on valmiina noin kolme neljäsosaa. Syksyllä avautuu liikenteelle ensimmäiset 18 kilometriä uutta valtatietä Mikkelistä Juvan suuntaan. Kesäkuussa siirretään Nuutilanmäen ja Juvan välillä liikenne kiertotielle kuuden kilometrin matkalla ja aloitetaan valtatie 5 pääväylän rakennustyöt. Koronatilanne ei ole juurikaan vaikuttanut töiden etenemiseen.

Vt 5:n rakentamista Nuutilanmäen ja Juvan välillä.

Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä alkavat laajamittaiset päällystyöt. Päällystystä tehdään aiemmin tehtyjen lisäksi vielä puoli miljoonaa neliötä. Urakan kaikki massansiirrot on tehty ja siltojen päällysrakenteet on valettu. Sillat ovat eristys- ja varusteluvaiheessa, viimeistelytöitä tehdään koko urakka-alueella. Kaikkiaan siltoja on urakka-alueella toteutettu 24 kappaletta.

Kesäkuussa merkittäviä liikennejärjestelyjä Nuutilanmäen ja Juvan välillä

Kesän aikana Nuutilanmäen ja Juvan välillä siltatyöt jatkuvat, ja painopiste siirtyy enemmän päätien rakentamiseen. Tällä hetkellä siltoja on tekeillä seitsemän, kaikkiaan tehdään 12 siltaa.
Tähän asti urakassa on rakennettu nykyisen tien sivussa olevia kohteita sekä rinnakkaistietä, jota käytetään myöhemmin kiertotienä, kun uutta tietä rakennetaan nykyisen tien paikalle.
 
Kesäkuun alkupuolella tehdään isompi liikennejärjestely, kun viitostien liikenne siirretään kuuden kilometrin matkalta kiertotielle Häkkiläntien liittymän ja Kettulan välillä. Kiertotiejärjestelyn takia kohteessa tulee olemaan alennettu nopeusrajoitus. Se tulee vaikuttamaan liikkumiseen ja matka-aikoihin. Tiedotamme tarkoista ajankohdista ja vaikutuksista ennen liikennejärjestelyiden käyttöönottoa.

Loppuvuonna avataan lisää tieosuuksia liikenteelle

Koko Mikkeli–Juva-hankkeessa on tehty maanleikkauksia 1,8 miljoonaa kuutiota ja louhittu kalliota 1,8 miljoonaa kuutiota. Nopeusrajoitus työkohteissa on 50 km/h. Marraskuussa 2020 on tarkoitus avata liikenteelle uutta päätielinjausta Nuutilanmäestä Juvan suuntaan noin 2,5 kilometriä.

Odotettu ja merkittävä hanke maakunnalle

Vt 5 Mikkeli–Juva on tärkeä tiehanke Mikkelin seudulle ja koko Etelä-Savolle. Viitostie on alueen tärkein valtaväylä, joka kytkee seudun työssäkäyntialueet toisiinsa ja muualle Suomeen. Etelä-Savon työpaikoista 65 prosenttia sijaitsee kymmenen kilometrin päässä viitostiestä. Mikkelin seudulle, uuden tien välittömään läheisyyteen on jo sijoittunut useita teollisuuden ja kaupan palveluita. Mikkelissä kehitetään Visulahden aluetta ja Juvan Vehmaalle on suunnitteilla yritysalue.

Katso myös kartta Vt 5 Mikkeli–Juva-tiehankkeesta