Takaisin

Rakentaminen Joensuun kehätiellä Reijolan ja Repokallion välillä alkaa

Rakentaminen Joensuun kehätiellä Reijolan ja Repokallion välillä alkaa

Julkaistu 14.9.2012

Liikennevirasto ja Graniittirakennus Kallio Oy ovat 14.9.2012 allekirjoittaneet urakkasopimuksen valtatien 6 parantamisesta välillä Reijola–Repokallio. Urakkaan kuuluvat maanrakennustyöt alkavat syyskuun puolivälissä.

Ensimmäisenä työvaiheena on jo käynnistynyt puuston poisto. Urakan välitavoitteen mukaan uuden tielinjan tulee olla valmis marraskuussa 2013 ja koko hankkeen tulee valmistua elokuussa 2014.

Hanke käsittää valtatien 6 parantamista noin 3,5 kilometriä ja Iiksenvaarantien rakentamista noin 2 kilometriä. Parantaminen alkaa Repokallion eritasoliittymän eteläpuolelta ja päättyy Reijolan keskikaidetiehen. Hankkeen myötä muodostuu 26 kilometriä pitkä moottoriväylätasoinen yhteys Ylämyllyltä Niittylahteen.

Merkittävimmät toimenpiteet hankkeessa ovat:

  • Nykyinen valtatie parannetaan kaksiajorataiseksi keskikaistalliseksi valtatieksi noin 3,5 kilometrin matkalta.
  • Iiksenvaarantietä rakennetaan noin 2 kilometriä.
  • Uusi Karhunmäen eritasoliittymä ja siihen liittyvät tie- ja katujärjestelyt rakennetaan.
  • Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan noin 0,5 kilometriä.
  • Uusia siltoja rakennetaan 4 kappaletta.
  • Ylämyllyn–Niittylahden-välinen valtatieosuus (valtatie 9 ja valtatie 6) viitoitetaan moottori- ja moottoriliikennetieksi.

Hanke toteutetaan Liikenneviraston ja Joensuun kaupungin yhteisrahoituksella. Urakkasopimuksen mukainen hinta noin 10 miljoonaa euroa.


reaktionapit