Hyppää sisältöön

Raja-Joosepin rajanylityspaikka kehitetään vastaamaan rajaliikenteen kasvua

Julkaistu 28.05.2020

Inarissa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämishankkeessa uusitaan liikennealue ja rakennus, jonne Tulli- ja rajatarkastusasema siirtyvät. Uudistukset valmistuvat vuonna 2021. Hanke kuuluu Kolarctic CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan.

 

– Urakoitsijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella GRK Infra Oy. Rakennustyöt alkavat kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Raja-Joosepin rajanylityspaikan hankkeessa rakennetaan rajanylityspaikalle erilliset kaistat henkilöauto-, linja-auto ja rekkaliikenteelle sekä ruuhka-ajan erillinen tarkastuskaista, kertoo projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta.

 

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena, jonka osapuolia ovat Väyläviraston lisäksi Senaatti-kiinteistöt, Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus ja intelligent Traffic Management Finland Oy.
     – Väylävirasto koordinoi kehittämishanketta ja toimii EU-rahoitussopimuksen mukaisena päähakijana eli lead partnerina, kertoo Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeiden projektipäällikkö Jyri Mustonen.

 

Turvalliset kulkuyhteydet ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen keskiössä

Väyläviraston tilaamassa rakennussuunnitelmassa on varauduttu myös lisäkaistojen rakentamiseen sekä maasta lähtevälle, että maahan tulevalle liikenteelle, mikäli rajaliikenne kasvaa ennakoitua enemmän. Nykyisen Urho Kaleva Kekkosen puiston (UKK-puisto) yhteyden tilalle on suunniteltu korvaava yhteys. Parannukset edistävät myös rajanylityspaikalla liikkuvien henkilöiden jalankulun turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen jonotusaikoja lyhentämällä.

Uudet tilat Tullille ja Rajavartiolaitokselle

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Tullille ja Rajavartiolaitokselle uuden asemarakennuksen noin 800 metriä länteen nykyiseltä asemapaikalta. Tavoitteena on turvata Tullin ja Rajavartiolaitoksen toiminnalliset edellytykset sekä turvata poronhoidon toimintaedellytykset rajan läheisyydessä. Uusi tulli- ja rajatarkastusasema vastaa käyttäjien tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Osa Euroopan unionin ulkorajaohjelmaa

Hanke kuuluu Kolarctic CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Työt valmistuvat vuonna 2021. Parannustoimiin on budjetoitu 11,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan Kolarctic CBC-ohjelmasta 10,3 miljoonaa euroa EU:n ja Suomen valtion varoja.

 

Raja-Joosepin rajanylityspaikka

Raja-Joosepin rajanylityspaikka sijaitsee Inarin kunnassa 50 kilometrin päässä Ivalon kylästä. Vartioaseman vastuulla on Raja-Joosepin kansainvälinen rajanylityspaikka, joka sijaitsee 7 kilometrin päässä rajavartioasemasta. Valvontavastuulla olevaa valtakunnan rajaa on Raja-Joosepin toiminta-alueella 57 kilometriä. Rajaosuus jakautuu maa- ja vesirajaan. Maarajaa on valvottavana 56,5 kilometriä ja vesirajaa 0,5 kilometriä. Vuonna 2019 rajanylityksiä Raja-Joosepin rajanylityspaikalla rekisteröitiin 80 800.

 

Lisätietoja

 

Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet

Projektipäällikkö Jyri Mustonen, Väylävirasto

p. 029 534 3068, [email protected]

 

Toteutuksen projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, Väylävirasto

p. 029 534 3809, [email protected]

 

Rakennuttajakonsultti Heikki Korkeamäki, Ramboll CM Oy

p. 050 521 0130, [email protected]

 
 

Hanke verkossa

vayla.fi/rajanylityspaikat/raja-jooseppi
https://kolarctic.info/

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.