null
null Raimo Tapio selvittämään liikenteenohjausta osana virastoselvitystä

Raimo Tapio selvittämään liikenteenohjausta osana virastoselvitystä

Julkaistu 16.11.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti esiselvityksen hallinnonalan virastouudistuksesta 3. marraskuuta. Esiselvitys koskee Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyy selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.
 
Esiselvitystä laativaa työryhmää johtaa Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. Työryhmän tehtävänä on laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on halu jatkuvasti parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Virastouudistusta selvittävä työryhmä näkee tarpeelliseksi selvittää huolellisesti Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintoja osana virastoselvitystä. Työryhmä on kutsunut tähän selvitystyöhön johtaja Raimo Tapion Liikennevirastosta.

Osa liikenteen ohjaustoiminnoista hoidetaan nykyään yritystoimintana, mutta myös Liikennevirastossa on varsin laajasti ohjaustoimintoihin liittyviä tehtäviä.

- Liikenteenohjaus on tiedon hyödyntämistä turvallisen ja luotettavan liikkumisen takaamiseksi ja siten oleellinen osa älykästä liikennettä ja tietoyhteiskunnan toteutumista. Turvallisella ja sujuvalla liikenteellä on myös huomattava kansantaloudellinen merkitys, sanoo pääjohtaja Kari Wihlman.