Hyppää sisältöön

Raaseporiin rakennettava Skogbyn alikulkusilta korvaa kolme tasoristeystä

Julkaistu 11.6.2021 11.00

 

Väyläviraston hankkeessa parannetaan tasoristeysturvallisuutta Hyvinkää–Hanko-ratavälillä. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee yhteensä 78 tasoristeystä. Tasoristeysturvallisuutta parannetaan joko poistamalla tasoristeyksiä, parantamalla tiejärjestelyitä tai lisäämällä varoituslaitteita.

Raaseporissa sijaitsevan Skogbyn alikulkusillan rakennustyöt ovat käynnissä. Uusi silta rakennetaan nykyisen raiteen vieressä. Silta siirretään lopulliselle paikalleen 17.7.–19.7.

Skogbyn seisakkeen laituri siirretään uuteen paikkaan Skogbyntien Helsingin puolelle ja sitä pidennetään vastaamaan tulevia junarunkopituuksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan henkilöliikenne tullaan sähköistyshankkeesta johtuen siirtämään bussikuljetuksiin 7.6–11.12. väliseksi ajaksi.

Nyt rakennettava Skogbyn alikulkusilta ja sen tieyhteys korvaavat kolme tasoristeystä. Prediumin ja Skogbyn seisakkeen tasoristeykset poistetaan alikulkusillan valmistumisen jälkeen. Skogbyn tasoristeys on ollut suljettuna vuodesta 2017 lähtien.

Tasoristeysten poistamisessa on kyse tienkäyttäjien ja rataliikenteen turvallisuudesta

Tasoristeyksessä tie risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeysten poistaminen tai parantaminen edistää liikenneturvallisuutta ja raideliikenteen sujuvuutta. ”Tasoristeysten poistaminen on tärkeä osa tasoristeysturvallisuuden varmistamista. Skogbyn alikulkusilta ja sen tieyhteydet mahdollistavat turvallisen liikenteen paikallisille tienkäyttäjille. Turvallisuus on etusijalla”, kertoo projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Lisätietoja:

Väylävirasto, aluepäällikkö Erkki Mäkelä, puh. 029 534 3822, [email protected]
MP Infra Oy, asiantuntija Mika Pyykölä, puh. 040 718 7011, [email protected]

Seuraa hanketta:

https://vayla.fi/hyvinkaa-hanko


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta