Hyppää sisältöön

Puuston poisto käynnissä valtatien 4 varressa välillä Kirri-Tikkakoski

Julkaistu 16.12.2018

Puuston, energiapuun ja kantojen poisto on alkanut valtatiellä 4 Kirri-Tikkakosken tielinjauksella. Töitä tehdään Puuppolan kohdilla ja ne etenevät Puuppolasta Kirriin päin. Energiapuu toimitetaan hyötykäyttöön, kannot nostetaan kuivumaan tiealueen reunoille ja toimitetaan hyötykäyttöön myöhemmin.

Puuston poistoa koordinoi keskitetysti PekTap Ky. Osa maanomistajista on itsenäisesti aloittanut puuston poiston määräaikaan mennessä. Noin kolme neljäsosaa puustosta on jo poistettu tähän mennessä maanomistajien toimesta.
 
Maanomistajilla on ollut mahdollisuus poistaa puusto omalta maaltaan 30.10.2018 mennessä. Mikäli puuston poisto on aloitettu ennen tuota ajankohtaa, saa maanomistaja hoitaa sen loppuun. Muutoin puuston poiston hoitaa Liikennevirasto. Puusto myydään ns. pystykauppana eli korjuukustannus kuuluu maanomistajalle. Niiltä osin, kun puun arvo ei kata korjuukustannusta, maksaa korjuukulun Liikennevirasto. Energiapuusta ja kannoista ei makseta korvausta maanomistajille, sillä tällä hetkellä niistä saatava myyntitulo ei kata korjuukustannusta. Liikennevirasto vastaa näistä korjuukuluista.
 
”PekTap Ky:n Pekka Tolonen on yhteydessä jokaiseen metsänomistajaan, jonka alueelta puustoa poistetaan. Puustoa poistetaan vain haltuunotetulla alueella”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.
 
Raivaustöistä aiheutuu pientä meluhaittaa, puiden varastointia ja puukuljetuksia alueella. Raivaustyön rajat merkitään maastoon ja lisäksi asennetaan asianmukaiset varoitusmerkit ja kyltit. Asutuksen läheisyydessä tapahtuvasta kaatotyöstä ilmoitetaan asukkaille.
 
Puuston raivaaminen saadaan päätökseen huhtikuussa 2019. Vehniän alueella puuston poisto käynnistyy keväällä haltuunottokokouksen jälkeen. Varsinaiset tienrakennustyöt käynnistyvät arviolta maaliskuussa 2019.

Lisätiedot:
 
Projektijohtaja Ari Mäkelä, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3567, [email protected]
 
Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3127, [email protected]
 
Pekka Tolonen, PekTap Ky, puh: 040 533 1582
 
Seuraa hanketta:
 
https://www.liikennevirasto.fi/vt4-kirri-tikkakoski
 

Liitteet

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

 

Liikennevirasto on Väylä 1.1.2019 alkaen. Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.