Hyppää sisältöön

Meddelande: Presentation av utkast till vägplaner för de nya broarna på landsväg 180 över Hessund och Kirjala sund i Pargas och S:t Karins

Närings-, trafik och miljöcentralen (NTM) i Egentliga Finland utarbetar i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar vägplaner för de nya broarna på landsväg 180 över Hessund och Kirjala sund i Pargas och S:t Karins.

En egen vägplan utarbetas för respektive bro.

Med beaktande av coronavirussituationen ordnas inget andra möte för allmänheten/informationsmöte i anslutning till projektet. Invånare, markägare och andra intresserade kan bekanta sig med planutkasten och deras presentationsmaterial på projektets webbplats www.infrahankkeet.info.

Planeringsobjekten är en del av landsväg 180.

Vägplanerna utarbetas i samarbete med Pargas och S:t Karins städer.

Åsikter, kommentarer och frågor om planerna ska skickas senast 4.9.2020 antingen elektroniskt till adresserna [email protected], [email protected] eller per papperspost till NTM-centralens adress nedan.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet samt påverka de lösningar som ska läggas fram också genom att ringa nedanstående personer. Samtal tas i första hand emot 24.8.2020 kl. 14.00–18.00 eller 1.9.2020 kl. 10.00–12.00.

När vägplanerna är klara läggs de fram offentligt (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar, 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

Mer information om planeringsobjektet fås av NTM:s projektchef Matti Kiljunen, tfn 0295 022796.

WSP Finland Oy: projektchef Tomi Harjula, tfn 0207 864 11.

Kontaktpersoner i Pargas stad är Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888 och Matias Jensen, tfn 044 358 5724.

Kontaktperson vid S:t Karins stad är Jyrki Haapasaari, tfn 040 507 0238.

Åbo 17.8.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland http://www.ntm-centralen.fi/egentligafinland PB 236, 20101 ÅBO

 

Julkaistu 17.08.2020