Hyppää sisältöön

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannuksessa otetaan käyttöön uudentyyppiset betoniratapölkyt, jotka pidentävät radan elinkaarta ja mahdollisesti vähentävät tärinähaittoja.

Julkaistu 6.4.2021 13.00

 

PoriMäntyluoto-radan perusparannushanke on käynnistynyt. Hankkeessa uusitaan muun muassa radan päällysrakenne ja tasoristeysten varoituslaitoksia vuoden 2021 aikana. Rataosuudella on jo testattu uusia rautatieliikenteen aiheuttamaa tärinää vaimentavia ratkaisuja, joista toimivimmaksi osoittautui pohjainratkaisu.

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannuksen yhteydessä Poriin rakennettiin viime vuoden lopulla noin kilometrin pituinen testirata, jossa on testattu erilaisten ratapölkkymateriaalien vaikutusta raskaan junaliikenteen aiheuttamaan tärinään. Testeissä huomattiin, että tärinää eristi parhaiten ratapölkky, jossa betonipölkyn alapintaan on kiinnitetty elastinen levy. Jatkomittauksia varten ja testiradalla saatujen tulosten varmentamiseksi pohjainratkaisu päädyttiin ottamaan käyttöön koko 16 kilometrin ratavälille.

”Painavat hiilijunat kulkevat Porin Tahkoluodon syväsatamaan Pori–Mäntyluoto-rataa pitkin. Hiilijunista aiheutuu ympäristöön toisinaan tärinähaittoja, joita on jo pystytty vähentämään radan nopeusrajoituksilla. Nyt myös radan rakenteisiin on löydetty ratkaisu, jonka toivotaan vähentävän tärinää tuntuvasti” kertoo rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin Väylävirastosta.

Hiililiikenne Porin satamaan on ollut pysähdyksissä vuoden 2020 alusta lähtien. Varsinaisen liikenteen on arvioitu alkavan sataman muutostöiden valmistuttua loppukesällä 2021. Sitä ennen radalla on mahdollisesti kuormavaunujen kuljetuksia Tahkoluotoon koeajokäyttöön. Varsinaisen liikenteen alkaminen ajoittuu radan perusparannustöiden yhteyteen.

Tärinän vaimentumisen lisäksi pohjainrakenteen käytöstä on hyötyä radan elinkaaren pidentämisessä, sillä se vähentää myös radan sepelirakenteen kulumista.

Mäntyluodon rataa ja tasoristeyksiä parannetaan

Perusparannuksessa radan päällysrakenteet uusitaan lähes koko rataosuudelta Mäntyluodon ja Porin välillä. Myös radan kuivatusta parannetaan uusimalla rumpuja ja avaamalla ojia. Mäntyluodon ja Porin liikennepaikoilla vaihdetaan vaihteita ja kunnostetaan raiteita.

"Perusparannukseen liittyvien päällysrakenteiden vaihtotöiden aikana tasoristeykset ovat poissa käytöstä yksi kerrallaan. Vaihtotyöt toteutetaan pääosin yöaikaan, jolloin niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa käyttäjille. Hankkeen tavoitteena on turvata radan toimivuus ja satamien tavaraliikenteen sujuvuus pitkällä aikavälillä" projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta selventää.

Liikenneturvallisuus paranee

Hankkeessa kohennetaan myös liikenneturvallisuutta tasoristeyksiä parantamalla tai poistamalla. Vanhoja varoituslaitoksia uusitaan seitsemässä kohteessa syksyn 2021 aikana, jolloin varoituslaitokset ovat pois käytöstä. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Rantakulmantiellä ja Vantalassa. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

 

Kartta Pori–Mäntyluoto-rataväliltä

Hankkeeseen kuuluu myös Lattomerenojan eli Suntinojan ratasillan uusiminen nykyiselle paikalleen ja Luvianpuistokadun alikulkusillan peruskorjaus. Työmaajärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä urakan ajankohtaa.

Lisätiedot:

Tärinähaitat: Markku Nummelin, rautatieliikennejohtaja, puh. 029 5343971, [email protected]

Parantamishanke: Mikko Heiskanen, projektipäällikkö, puh. 029 5343808, [email protected]

https://vayla.fi/pori-mantyluoto-radan-perusparannus

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta