Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomen rataverkkoon satsataan lähivuosina paljon

Julkaistu 3.3.2021 8.15

 

Pohjois-Suomessa on käynnissä tai suunnitteilla lukuisia merkittäviä Väyläviraston ratahankkeita. Satsaukset pohjoisen rataverkkoon ovat merkittäviä.

“Tulevina vuosina raideinfraan investoidaan noin 300 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat elinkeinoelämän, erityisesti teollisen tuotannon, toimintaedellytyksiä ja sujuvoittavat sekä lisäävät tavaraliikenteen kuljetuskapasiteettia. Tavoitteena on, että kaikki nämä hankkeet ovat valmiita 2020-luvun puoliväliin mennessä”, kertoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Esimerkkejä viime vuosina käynnistyneistä ratahankkeista ovat Iisalmi–Ylivieska-rataosuuden sähköistys ja Oulun ratapihan turvalaitteiden uusiminen.

Metsä Groupin päätös rakentaa Kemiin uusi biotuotetehdas antoi lisäsysäyksen useiden Pohjois-Suomen ratahankkeiden etenemiselle. Vuoden 2023 loppupuolella valmistuva tehdas tarvitsee nykyistä Kemin sellutehdasta enemmän puutavaraa. Valtio rakentaa puutavarakuljetusten tarpeisiin teitä ja raiteita. Ratayhteyksien kehittäminen palvelee myös laajemmin alueen metsäteollisuutta ja elinkeinoelämää. Investoinnit tehtaaseen ja infraan tuovat uusia työpaikkoja esimerkiksi puunhankinnan parissa.

Tavoitteena pienentää korjausvelkaa

Käynnissä tai suunnitteilla noin 20 korjausvelkaa vähentävää ratahanketta, joista merkittävimpiä ovat Kontiomäki–Pesiökylä-radan parantaminen ja Oulu–Kontiomäki-rataosan välityskyvyn nostaminen.

“Muutokset lisäävät rataosuuksien kapasiteettia, kun junia ei tarvitse nykyiseen tapaan pätkiä, vaan täysimittaiset junat pääsevät etenemään keskeytyksettä. Parannukset vähentävät myös häiriöitä ja kohentavat junien kulun täsmällisyyttä. Kontiomäki–Pesiökylä-radan korjaaminen mahdollistaa isompien junien ja raskaampien kuormien ajamisen”, projektipäällikkö Jarno Viljakainen Väylävirastosta sanoo.

Raakapuun kuormauspaikat turvaavat toimitusketjuja

Väyläviraston projektipäälliköt Jarno Viljakainen ja Vesa Pakarinen nostavat esille myös Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikat, joita rakennetaan lisää ja uudistetaan lähivuosina.

“Kuormauspaikat edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä turvaamalla toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut. Uusia raakapuun kuormauspaikkoja rakennetaan tai vanhoja kunnostetaan kuudella paikkakunnalla. Ensimmäisenä rakentaminen on alkamassa Pellossa ja Kolarissa”, Pakarinen kertoo.

Väyläviraston projektipäälliköt näkevät erityisen merkittäväksi myös Vuokatin ja Kontiomäen välisen rataosuuden perusparantamisen vuosina 2020–2022.

Ratainvestointeja Kemiin rakennettavalle biotuotetehtaalle

Väylävirasto vastaa Kemin ratapihan kahden raiteen pidentämisestä ja sähköistämisestä sekä lisäraideosuuden rakentamisesta Kemin ratapihan pohjoispuolelle. Uudistukset palvelevat pian rakennettavaa biotuotetehdasta. Lisäraideosuus kytkeytyy Metsä Groupin uuteen raideyhteyteen Sahansaareen.

Muutokset nopeuttavat puunkuljetusta Etelä-Suomesta Kemiin, kun puutavaraa kuljettavat junat eivät enää koukkaa Kemin ratapihan kautta, vaan matka jatkuu suoraan tehtaalle. Biotuotetehtaan päässä myös turvallisuus paranee, kun muutosten myötä vaarallinen tasoristeys poistuu. Metsä Group osallistuu Sahansaaren raideyhteyden osalta hankkeen kustannuksiin.

Väyläviraston ratahankkeisiin eri puolilla Suomea voi tutustua Väyläviraston verkkosivujen hankehaun kautta osoitteessa https://vayla.fi/suunnittelu-rakentaminen

Oulaisten raakapuun kuormauspaikka.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Vesa Pakarinen
Väylävirasto
Puh. 029 534 3149
[email protected]

Projektipäällikkö Jarno Viljakainen
Väylävirasto
Puh. 029 534 3812
[email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta