Takaisin

Pisara-radan yleissuunnitelma on hyväksytty

Pisara-radan yleissuunnitelma on hyväksytty

Julkaistu 16.3.2012

Liikennevirasto on hyväksynyt Pisara-radan yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa olleista kolmesta hankevaihtoehdosta jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1, jossa tunneliosuus alkaa Pasilan aseman eteläpuolelta Eläintarhan ja Alppipuiston kohdalta. Tunneliasemia on kolme: Töölö, keskusta ja Hakaniemi.

Uuden kaksiraiteisen radan pituus on 7,2 kilometriä, josta tunnelissa sijaitsee 6 kilometriä. Pisara-radan tunneliosuus muodostuu kahdesta rinnakkaisesta ratatunnelista, joiden välissä on noin 200 metrin välein painesuojatut yhdystunnelit pelastautumista varten. Tunneli toteutetaan kalliotunnelina, mutta kalliokaton mataluuden takia tunneleiden suuaukoilla sekä Stadionin vieressä tunneli on suunniteltu toteutettavan päältä kaivettuna betonitunnelina. Vaihtoehdon valintaan vaikuttivat toiminnalliset, tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset asiat.

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on nähtävänä 16.3.–14.4. Helsingin kaupungintalon ilmoitustaululla.

Pisara-radan jatkosuunnittelu käynnistetään tämän kevään aikana. Helsingin kaupunki aloittaa samanaikaisesti hankkeen edellyttämien asemakaavamuutosten suunnittelun.

Pisara-radan jatkosuunnitteluun on myönnetty 40 miljoonaa euroa vuosille 2012–2015. Hankkeen rakentamisen kustannukset ovat 750 miljoonaa euroa arvioidun toteuttamisajankohdan vuoden 2020 hintatasossa. Hankkeen rakentamisesta voidaan tehdä päätös seuraavan suunnitteluvaiheen jälkeen vuonna 2014.


reaktionapit