null
null Pirkanmaalla laadittiin suositus kustannusjakoperiaatteesta kuntien ja valtion välille: Liityntäpysäköintialueet saivat suosituksen varustelutasosta, toimijat kustannusten jaosta

Pirkanmaalla laadittiin suositus kustannusjakoperiaatteesta kuntien ja valtion välille: Liityntäpysäköintialueet saivat suosituksen varustelutasosta, toimijat kustannusten jaosta

Julkaistu 04.12.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Pirkanmaalla halutaan tarjota asukkaille hyviä liityntäpysäköintimahdollisuuksia. Liityntäpysäköinti on suosittua ja tarpeellista työssäkäynnin ja arjen sujuvuuden kannalta. Auto tai polkupyörä voidaan jättää liityntäpysäköintialueelle ja jatkaa matkaa joukkoliikenteellä.

Liityntäpysäköinnin kehittämisellä halutaan parantaa joukkoliikennepalveluita, joukkoliikenteen käyttöä ja sen houkuttelevuutta vaihtoehtona henkilöautoilulle. Polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköinti tuo joukkoliikennepalvelut myös niiden liikkujien ulottuville, jotka eivät asu bussireittien varrella tai rautatieasemien lähellä.

Liityntäpysäköinnin toteutus on useiden toimijoiden vastuulla ja vaatii aina yhteistyötä. On tyypillistä, että uuden liityntäpysäköintialueen perustaminen tai nykyisen alueen kehittäminen edellyttää tapauskohtaista sopimista kustannus- ja toteutusvastuusta.

Näiden neuvottelujen helpottamiseksi on Pirkanmaalla laadittu suositus kustannusjakoperiaatteesta kuntien ja valtion välille yhteistyössä Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan kuntien ja Liikenneviraston kesken.

Suositusta käsitellään Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina 10.12.

Käytettävämpiä, turvallisempia ja helpommin kunnossapidettäviä alueita

Valmistuneessa selvityksessä annetaan myös suositukset polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköintialueiden varustelutasosta, jolla on merkittävä vaikutus alueen käytettävyyteen, turvallisuuteen sekä kunnossapidon helppouteen.

Pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan mahdollisimman lähelle joukkoliikenneyhteyttä ja varustetaan runkolukittavin telinein ja sadekatoksin huolehtien riittävästä opastuksesta ja valaistuksesta alueella.

Henkilöautopysäköinnissä minimitasona pienilläkin alueilla huolehditaan opastuksesta, liityntäpysäköintipaikkojen erottamisesta muusta pysäköinnistä ja esteettömän liikkumisen reiteistä.

Seudullisesti merkittävillä liityntäpysäköintialueilla, esimerkiksi matkakeskusten tai rautatieasemien yhteydessä, tulevat huomioon otettavaksi myös saattoliikenteen järjestelyt ja sähköautojen latausmahdollisuus.

Pohjimmiltaan tärkeintä on kunnan kiinnostus edistää kestäviä matkaketjuja muun muassa investoimalla liityntäpysäköintipaikkoihin tarjoten näin mahdollisuuden jatkaa matkaa joukkoliikenteellä.

Pirkanmaalla liityntäpysäköinnin kehittäminen on ollut osa maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelua jo vuosia. Pitkäjänteinen työ liityntäpysäköinnin edistämiseksi on viime vuosina näkynyt uusien liityntäpysäköintialueiden rakentamisena esimerkiksi Orivedellä valtateiden 9 ja 58 liittymässä sekä valtatien 12 varressa Tampereen Niihamassa.

Liityntäpysäköinnin edistämisessä myös kaupalliset toimijat voivat olla aktiivisia, ja Tampereella onkin perustettu liityntäpysäköintialueita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella sijaitsevien kauppakeskusten yhteyteen.

Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla – Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot -selvitys

  • Selvitys tehtiin osana Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnittelua.
  • Linea Konsultit Oy:n toteuttaman työn rahoittivat Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto.
  • Työn ohjaamiseen osallistui rahoittajatahojen lisäksi Pirkanmaan liityntäpysäköintiryhmä, johon kuuluvat alueen kuntien edustajat ja Tampereen kaupunkiseutu. Kunnat ja valtio-osapuoli voivat soveltaa tehtyä suositusta matkaketjujen edistämisessä koko Pirkanmaan alueella, ja sen toivotaan herättävän kiinnostusta myös Pirkanmaan ulkopuolella.
  • Tutustu suositukseen ja sen yhteydessä Nokian, Lempäälän ja Toijalan rautatieasemilla tehtyyn liityntäpysäköinnin käyttäjäkyselyyn Pirkanmaan liiton sivuilla.