Takaisin

Pielisjoen avattavilla silloilla korjaustöistä johtuvia rajoituksia

Pielisjoen avattavilla silloilla korjaustöistä johtuvia rajoituksia

Julkaistu 13.8.2014

Pielisjoen silloilla on korjaustöistä johtuvia rajoituksia.

Pielisjoen rautatiesiltaa ei nosteta 20. - 21.8.2014 korjaustyön takia. Vesiliikenne voi kulkea kyseisenä aikana sillan ali alikulkukorkeudella 4,0 metriä.

Kuurnan siltaa ei avata vesiliikenteelle 18.8.2014 klo 12-15 korjaustyön takia. Vesiliikenne voi kulkea kyseisenä aikana sillan ali alikulkukorkeudella 1,8 metriä.

Uimasalmen siltaa ei avata vesiliikenteelle 26.8 2014 eikä 3.9.2014. Lisäksi 19.8.2014 - 9.9.2014 välisenä aikana vesiliikenteelle voi aiheutua viivästyksiä korjaustyöstä johtuen. Vesiliikenne voi kulkea sillan ali alikulkukorkeudella 2,5 metriä.
 


reaktionapit