Hyppää sisältöön

Pieksämäen asemajärjestelyt -hanke: Matkustajalaitureista esteettömiä ja laiturialueelle uusi ilme

Julkaistu 16.8.2023 9.00

 

Väylävirasto on aloittanut vuosille 2023 ja 2024 ajoittuvat Pieksämäen henkilöratapihan muutostyöt. Työt täydentävät ja jatkavat Pieksämäen kaupungin asema-alueella toteuttamia muutos- ja kehitystöitä.

”Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on matkustajalaitureiden rakentaminen esteettömiksi Väyläviraston hallinnoimalla rautatiealueella. Käytännössä hanke tarkoittaa korotettujen laitureiden rakentamista, kulkureittien varustamista tuntoon perustuvilla merkinnöillä sekä opastuksen uusimista. Laiturin 6 ja välilaiturin 3–4 hissit uusitaan. Samalla uusimme laitureiden katoksia ja valaistuksia eli laiturialueen ilme tulee kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin merkittävälle rautatieristeysasemalle asetettuja vaatimuksia”, Väyläviraston projektipäällikkö Riitta Parviainen kertoo.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2023 Pieksämäen henkilöratapihalla uusitaan reunalaiturit 1 ja 6. Ne valmistuvat matkustajaliikenteen käyttöön suunnitelmien mukaan lokakuun aikana. Urakoitsijana hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toimii Kreate Oy.

Vuonna 2024 hankkeen toisessa vaiheessa puretaan raide 2 ja uusitaan välilaituri 3–4. Toisen vaiheen muutossuunnittelu on käynnissä ja urakka kilpailutetaan kevään 2024 aikana.

Rautatieaseman laiturikatos, jonka takana näkyy rata. Katoksen vieressä ja alla kulkee metallinen työmaa-aita. Pieksämäen asemalaitureita ja niiden varustusta uusitaan esteettömiksi ja nykyaikaisemmiksi. Kuva: Ramboll CM Oy

Uusi kulkuyhteys laitureille 

Pieksämäen asemalla on kaupungin hankkeena valmistunut täysin uudistettu asematunneli. Sen kautta on kulku laitureille, kaupungin keskustaan ja Kontiopuiston kaupunginosaan.  Asematunnelin ja siihen liittyvien luiskien valmistuttua Väyläviraston hanke on aloitettu laituri 1:n alueella, jolle tunnelista nouseva portaikko on suljettu torstaista 17. elokuuta lähtien. Laiturin korotustyöt ovat alkaneet myös laituri 6:n eteläpäässä.

Hankkeen rakennustyöt eivät vaikuta junaliikenteen aikatauluihin. Osa junavuoroista kuitenkin liikennöidään tavanomaisesta poikkeavilla laitureilla.

Lisätiedot
Väylävirasto
Projektipäällikkö Riitta Parviainen
p. 029 534 3034
[email protected]

Hanke verkossa
vayla.fi/pieksamaen-asemajarjestelyt

Pieksämäen asemajärjestelyt -hanke
Pieksämäki on rautatieliikenteen merkittävä risteysasema ja Suomen ainoa paikkakunta, jossa rautatiet risteävät viidestä suunnasta: Kouvola, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä ja Helsinki. Pieksämäen aseman kautta kulkee vuodessa noin 200 000 matkustajaa. Matkustajalaitureiden kunto- ja varustetaso ei ole vastannut nykyisiä vaatimuksia, kuten esteettömän liikkumisen vaatimuksia. Väyläviraston hankkeessa matalat laiturit muutetaan korkeiksi laitureiksi ja varustetaan esteettömyysvaatimusten edellyttämillä rakenteilla ja merkinnöillä. Lisäksi tehdään yksittäisiä raide- ja turvalaitemuutoksia sekä uusitaan laitureiden katokset. Hanke toteutetaan kaksivaiheisena vuo-sina 2023 ja 2024. Sen kustannustavoite on 5 miljoonaa euroa.

Liitteet