Takaisin

Pian voit tietää nykyistä paremmin, missä odottamasi bussi tai juna kulkee

Pian voit tietää nykyistä paremmin, missä odottamasi bussi tai juna kulkee

Julkaistu 11.01.2017

Liikennevirasto on käynnistänyt pilotin, jossa testataan valtakunnallisen bussi- ja junaliikenteen reaaliaikatiedon vastaanottoa ja jakelua. Pilotin päättyessä toukokuussa 2017 tiedetään muun muassa millaisia reaaliaikajärjestelmiä kaupunkien tulisi ottaa käyttöönsä.

Pilotin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat reaaliaikatiedolle asetettavat vaatimukset, miten tätä tietoa voidaan tuottaa ja miten se voidaan linkittää staattiseen aikataulutietoon. Lisäksi pilotissa selvitetään, mitä vaatimuksia reaaliaikatietoa tuottaville järjestelmille tulee asettaa ja millaisia reaaliaikadatan tarkistustyökaluja tarvitaan.

”Lisäksi pilotin tarkoituksena on tuottaa reunaehtoja joukkoliikenteen reaaliaikadatajärjestelmien kilpailutuksiin sekä ohjeistusta reaaliaikadatan tuottamisen prosessien kehittämiseen”, kertoo hankepäällikkö Elsi Sarjo Liikennevirastosta.

Pilottikaupungeiksi ovat ilmoittautuneet Jyväskylä, Lahti, Oulu, Lappeenranta ja Joensuu. Näiden kaupunkien vastuulla on reaaliaikatiedon tuottaminen joko itse tai sopimusohjauksen kautta.

Markkinoilla olevat yritykset hyötyvät pilotin lopputuloksista siten, että kertyneen tiedon pohjalta ne pystyvät kehittämään ja tarjoamaan yhteensopivia ratkaisuja asiakkailleen. Pilotin myötä saadaan myös tietoa siitä, millä keinoin voidaan toteuttaa ja julkaista valtakunnallista joukkoliikenteen reaaliaikaista informaatiota ja häiriötietoa. Reaaliaikainen informaatio on yksi keskeisimmistä tietotarpeista MaaS-palveluja kehitettäessä.

Pilotti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Digitransit-hankkeen kanssa eli samanaikaisesti HSL:n reittiopas.fi sekä Liikenneviraston Matka.fi -uudistusten kanssa.

Tämä pilotti on osa Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahanketta Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen keruu ja jakelu.


Lisätietoja:
Hankepäällikkö Elsi Sarjo, p. 029 534 3094 tai etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Fiksut väylät, älykäs liikenne - sinua varten

liikennevirasto.fi
Twitter
Facebook


reaktionapit