Hyppää sisältöön

PETOKE-projektilla lisää yhteistyötä, avoimuutta ja säästöjä liikenteen kehityshankkeisiin

Julkaistu 03.10.2018

PETOKE on Liikenneviraston, Infra ry:n, VTT:n ja 19 kaupungin yhteinen tutkimus- ja kehitysprojekti. Rakennushankkeen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kehittämällä pyritään lisäämään innovatiivisuutta ja tuottavuutta rakennusurakoissa.

Tiivistä yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta

Rakennusalalla hyvistä tuloksista tunnetuksi tullutta allianssimallia on sovellettu ja tutkittu Liikennevirastossa jo useissa yhteyksissä. Allianssimallissa hankkeen keskeiset sidosryhmät vastaavat projektin suunnittelusta ja toteutuksesta yhteisellä organisaatiolla suunnittelun alusta lähtien. Tietoja jaetaan avoimesti osapuolten kesken ja päätöksenteko on yhtenäinen. Riskit ja hyödyt jaetaan mallissa yhteisesti sovitulla tavalla osapuolten kesken.

Liikennevirasto on selvittänyt allianssimallin onnistumisten syitä ja hyödyntänyt havaintoja omissa allianssiprojekteissaan. Jatkoa tälle on Liikenneviraston ja yhteistyökumppaneiden yhteinen PETOKE-projekti, Perinteisten toteutusmuotojen kehittämisprojekti.

”Pyrimme löytämään tapoja hyödyntää allianssimallin positiivisia tuloksia tuottavia elementtejä perinteisissä toteutusmuodoissa, kuten Kokonaisurakassa (KU) tai Suunnittele ja toteuta -urakassa (ST)”, kertoo laatupäällikkö Janne Posio Liikennevirastolta.

Pilottiprojektit vaikuttavat lupaavilta

PETOKE-projektin käytäntöjä testataan pilottiprojekteissa, joita on tähän mennessä käynnistynyt neljä hanketta. Hyvä esimerkki käynnistyneestä hankkeesta, jossa käytetään STk-urakkamuotoa uusia toimintatapoja hyödyntäen, on valtatie 4:n parantaminen välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä. Hankkeessa rakennetaan moottoritietä 14,7 km.

Liikenneviraston projektijohtajan Ari Mäkelän mukaan jo urakan kehitysvaihe on käynnistynyt lupaavasti ja perinteistä urakkaa enemmän allianssin hengessä:

”Rakennustyöt päästään aloittamaan alkuvuodesta 2019. Kaikki osapuolet ovat olleet hyvin sitoutuneita jo urakan kehitysvaiheen alussa. Rakentamisen ratkaisuista mietitään eri vaihtoehtoja aktiivisesti ja siihen ollaan valmiita käyttämään aikaa. Tätä helpottaa myös se, että jo kehitysvaiheessa korvataan suunnittelun aiheuttamia kuluja. Työn tilaaja on myös kiinteästi suunnittelussa mukana jo alkumetreiltä lähtien. Projektin tiedonhallinnassa pyritään rakentamaan yhteinen toimintaympäristö, jossa tieto kulkee kaikille ja vuorovaikutus pelaa.”

Lisätiedot:

PETOKE: Laatupäällikkö Janne Posio, Liikennevirasto, 029 534 3622

Vt4 Kirri-Tikkakoski: Projektijohtaja Ari Mäkelä, Liikennevirasto, 029 534 3567

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto, 029 534 3127

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt4-kirri-tikkakoski

https://www.facebook.com/vt4kirritikkakoski/

 

PETOKE-projekti on Liikenneviraston, Infra ry:n sekä 19 kaupungin rahoittama tutkimus- ja kehitysprojekti, ja sen tutkimuspalvelun tuottaa VTT Oy. Tavoitteena on kehittää rakennushankkeiden perinteisiä toimintamalleja lisäämällä niihin hyväksi havaittuja uusia, etenkin allianssimallista tuttuja toimintatapoja. Näin pyritään parantamaan hankkeiden toteutusta ja tuottavuutta.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.