Hyppää sisältöön

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikan rakentamisen valmistelevat työt käynnistyvät Suomussalmella

Julkaistu 21.4.2022 9.59

 

Suomussalmen Pesiökylään rakennetaan uusi raakapuun kuormauspaikka osana Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta. Pesiökylän kuormauspaikan rakennusurakoitsijaksi on valittu Destia Oy. Urakka alkaa huhtikuun lopulla valmistelevilla töillä, kuten puuston poistolla ja maaperätutkimuksilla. Myös kuormauspaikan ja valtatie 5:n välinen Joukokyläntie parannetaan osana hanketta.

Uusi raakapuun kuormauspaikka rakennetaan Suomussalmella sijaitsevan Pesiökylän rautatieliikennepaikan välittömään läheisyyteen. Myös Pesiönlahden ylikulkusilta uusitaan ja Joukokyläntietä (mt 8950) parannetaan noin 2 km matkalta Pesiönrannantien ja puunkuormausalueen uuden liittymän välillä. Rakennustyöt alkavat keväällä 2022 ja uusi raakapuun kuormauspaikka valmistuu loppuvuodesta 2023. Pesiökylän uusi puunkuormausalue korvaa Suomussalmen Ämmänsaaressa sijaitsevan puunkuormausalueen.

Raakapuu kuljetetaan Pesiökylän kuormauspaikalle tietä pitkin rekoilla, jonka jälkeen puutavara lastataan juniin. ”Myös Pesiökylän ja valtatie 5:n välinen Joukokyläntie parannetaan osana hanketta. Tien kantokyky paranee, ja se kestää paremmin raskaan kaluston painon”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta.

Valtatie 5:n ja Pesiönrannantien välisen osuuden tie- ja rakennussuunnittelu on käynnissä ja tien rakennustyöt toteutetaan omana urakkanaan vuonna 2023. Samassa yhteydessä Joukokyläntien ja valtatie 5:n liittymäalueelle rakennetaan väistötila.

Joukokyläntien parantamisen valmistelevat työt ovat jo käynnistyneet tien pohjatutkimuksilla. Pohjatutkimuksia suoritetaan kairavaunun avulla. Tienkäyttäjien tulisi kiinnittää huomiota tilapäisiin liikennejärjestelyihin, ja noudattaa työnaikaisia nopeusrajoituksia.

Myös Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannusurakka jatkuu tänä vuonna

Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanke sijoittuu kokonaisuudessaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rataa parannetaan hankkeen aikana yhteensä noin 70 kilometriä, joista 10 kilometriä parannettiin jo viime vuonna Ristijärven kunnan alueella. Kuluvan vuoden kesällä rataa parannetaan noin 60 kilometrin matkalta. Päällysrakenneurakan toteuttajaksi on valittu Destia Rail Oy.

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, laajennetaan Kontiomäen raakapuunkuormauspaikkaa, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta