Takaisin

Perinteisten majakoiden kunnostus vierailukäyttöön loppusuoralla

Perinteisten majakoiden kunnostus vierailukäyttöön loppusuoralla

Julkaistu 22.9.2015

Liikennevirasto aloitti vuonna 2014 kymmenen perinteisen majakan kolmivuotisen kunnostusprojektin. Projektin tarkoituksena on kunnostaa majakat vierailukuntoon korjaamalla turvallisuustarkastuksessa ilmenneet viat ja puutteet.

Liikennevirasto teki vuonna 2013 turvallisuustarkastuksen vierailukäytössä oleville majakoille. Tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö kohteet nykyvaatimusten mukaiset turvallisuusmääräykset. Kaikissa kohteissa havaittiin enemmän tai vähemmän turvallisuuspuutteita. Majakoista kuusi jouduttiin sulkemaan. Sidosryhmien kuulemisen jälkeen valittiin kunnostettavaksi kymmenen majakkaa, jotka parhaiten soveltuisivat vierailukohteiksi. Liikennevirasto ei itse tule jatkossakaan järjestämään majakoille vierailuja, vaan niiden toteutumisesta vastaavat ulkopuoliset palveluntuottajat.

Projekti päätökseen ennakoitua aiemmin

Nykymääräysten vastaisia ovat olleet esimerkiksi puutteet poistumisteissä, kuten liian matalat käsijohteet tai kaiteiden liian harvat pystyvälit sekä suojaamattomat sähkölaitteet. Kunnostustöissä on kuultu Museovirastoa, joka ottaa kantaa merkittävimpiin rakennettua kulttuuriympäristöä koskeviin muutoksiin.

Valitsemistaan majakoista Liikennevirasto kunnosti viime vuonna Tankarin, Isokarin, Märketin, Utön, Russarön ja Sälskärin. Tänä kesänä kunnostettiin Säpin majakkarakennus. Sälgrundin korjaustyöt valmistuvat kuluvan syksyn aikana. Matkailualan toimijat järjestävät jo vierailuja kunnostetuille majakoille.

Meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelän mukaan projekti valmistunee etuajassa, sillä Valassaarten ja todennäköisesti myös Porkkalan kunnostamisesta luovutaan.

- Eiffel-torniakin vanhempi Valassaarten majakka on edelleen toiminnassa ja rakenteellisesti kunnossa, mutta sen korjaaminen vierailukelpoiseksi osoittautui mahdottomaksi. Terästornista lähtien pitäisi kaikki panna uusiksi. Porkkalan majakka puolestaan vaatisi muun muassa kunnollisen laiturin. Muutokset tulisivat aivan liian kalliiksi.

Liikennevirasto valmis luopumaan osasta vanhoja majakoita

Perinteiset majakat ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, mutta Liikennevirasto suunnittelee luopuvansa ainakin osan hallinnasta.

- Majakoiden merkitys merenkululle on vähentynyt. Vaikka valoa vielä tarvittaisiinkin, olisi taloudellisesti järkevämpää rakentaa majakan läheisyyteen masto valonlähteeksi. Majakkarakennukset voisi luovuttaa jonkun muun valtionlaitoksen, kunnan tai yksityisen omistukseen. Liikenneviraston on pakko keskittyä ensisijaisesti merenkulkua hyödyntäviin kohteisiin.

Perusväylänpitoon tarkoitetuista määrärahoista Liikennevirasto on varannut perinteisten majakoiden kunnostusprojektiin 400 000 euroa. Tähän mennessä rahaa on käytetty noin 250 000 euroa. Kallein ja työläin on ollut ensimmäisenä valmistunut Tankarin 90 000 euron korjausurakka.

Perinteisten majakoiden kunnostamisen ohella Liikennevirasto korjaa ja huoltaa jatkuvasti moderneja majakoita ja muita turvalaitteita. Myös työturvallisuudessa havaitut puutteet korjataan heti.

Teksti: Katri Sipilä


reaktionapit