null
null Perinteisiä urakointimalleja kehitettiin tutkimusprojektissa - tulokset positiivisia

Perinteisiä urakointimalleja kehitettiin tutkimusprojektissa - tulokset positiivisia

Julkaistu 30.01.2020

Tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan yhteiset keskustelut infrahankkeiden hankinnan aikana voivat parantaa laatua ja vähentää kustannuksia. Muun muassa tämä asia selvisi Väylän, Infra ry:n ja kuntien Kehto-foorumin yhteisessä Petoke-tutkimusprojektissa, jossa yksityisten toimijoiden aktiivinen osallistuminen oli merkittävää.

Kuvituskuva.

Tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan syvempi yhteistyö on infra-alan hankkeissa yhä yleisempää. Syvään yhteistyöhön nojaa esimerkiksi allianssimalli, joka on ollut käytössä lähinnä suurissa hankkeissa.

Nyt allianssimallin tyyppistä tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan vuoropuhelua on kokeiltu myös pienemmissä infraurakoissa. Petoke-tutkimusprojektissa paneuduttiin kokonaisurakan, suunnittele ja toteuta -urakan sekä hoitourakoiden käytäntöihin ja kehitettiin niitä yhteistoiminnan suuntaan useissa käytännön pilottihankkeissa. Projektia veti Pertti Lahdenperä VTT:ltä.

Perinteisesti tilaaja määrittelee tarjouspyynnössään melko tarkasti, millä tavalla hanke tulisi toteuttaa. Nyt kokeilussa suunnittelijat ja toteuttajat ovat voineet ehdottaa parannuksia suunnitelmiin. Kilpailuasetelman kautta voi syntyä uusia ideoita ja suunnitelman mahdolliset puutteet tulevat paremmin esille.

Pilottihankkeisiin osallistuneilta tilaajilta, suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta kysyttiin, miten he kokivat hankkeissa esimerkiksi turvallisuuden tai laadun kehittyneen. Tulosten perusteella tilaajan, suunnittelijan ja toteuttajan aktiivisempi vuoropuhelu vaikutti positiivisesti lähes jokaiseen arvioitavaan asiaan. Muutos ei ollut suuri, mutta pienikin kehitys on tervetullutta.

Nopeasti kokeilusta käytäntöön

Tutkimusprojektin ohjaukseen osallistunut rahoituksen johtava asiantuntija Seppo Toivonen Väylästä pitää Petoke-projektia onnistuneena.

"Pääsimme nopeasti kokeilemaan teorioita käytännön kilpailutuksissa ja saimme palautetta siitä, miten muutokset toimivat. Nyt käymme tuloksia läpi, jatkamme kokeiluja ja teemme niiden pohjalta muutoksia käyttämiimme hankinnan asiakirjoihin. Näin tutkimus ei jää pöytälaatikkoon, vaan on hyödyksi", Toivonen toteaa.

Toivonen kehuu myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tutkimustuloksista on hyötyä Väylän lisäksi myös muille infrahankkeiden tilaajille, kuten kunnille.

"Lisäksi toteuttajat, eli suunnittelijat ja urakoitsijat, hyötyvät tästä mallista. On kaikkien etu, että ala kehittyy", Toivonen sanoo.

Tutustu tästä hankkeen tulosyhteenvetoon (pdf)

Tutustu hankkeen loppuraporttiin
(Kehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka: Periaatteet ja ensimmäiset kokeilut)

Tutustu hankkeen loppuraporttiin
(Kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka: Periaatteet ja ensimmäiset kokeilut)

Petoke-hankkeen loppuseminaari järjestetään 24.3. Pasilassa.