Hyppää sisältöön

Pasilan rakennustyöt laajenevat

Julkaistu 04.09.2016

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välisen yhteisurakan rakentaminen Pasilassa alkaa alkusyksystä 2016. Hanke sisältää Liikenneviraston osalta Pasilan läntisen lisäraiteen siltojen ja tukimuurien rakennustöitä. Helsingin kaupungin osuutena on ratapihan alittavan Teollisuuskadun toisen rakennusvaiheen sekä Veturitiehen kuuluvan Haarakallion sillan rakentaminen.

Pyörä- ja kävelyreitteihin muutoksia syyskuun alussa

Lisäraidetyön ajaksi kävely- ja pyöräliikenteen järjestelyihin tulee muutoksia. Pasilan aseman laitureiden pohjoisen alikulkukäytävän läntinen yhteys suljetaan syyskuun 2016 aikana ja se on suljettuna ainakin 30.5.2017 saakka. Haarakallion ristikkosilloilla tehdään purkutöitä, jonka vuoksi sillan ulokkeena kulkeva kevyen liikenteen yhteys katkeaa. Väliaikainen yhteys osoitetaan liikenneopasteilla. Teollisuuskadun kohdalla väliaikaiset kevyen liikenteen järjestelyt säilyvät meneillään olevan urakan mukaisina.

Lisäraiteen myötä Pasilan asemalle saadaan lisää laiturikapasiteettia. Tämä sujuvoittaa pääradan liikennettä ja mahdollistaa osaltaan junavuorojen lisäämisen. Läntinen lisäraide on viimeinen Pasilaan mahtuva raide ja laituri.

Rakennustyöt ovat osa Keski-Pasilan mittavaa uudistamista, josta löytyy lisätietoa Uusi Pasila -verkkosivuilta osoitteessa www.uusipasila.fi.

Lisätietoja:
projektinjohtaja Markku Riekko, rakennusvirasto, puh. 09 310 39900, [email protected]
projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Liikennevirasto, puh. 0295 343596, [email protected]

Liite: Kartta: Kevyen liikenteen muuttuvat järjestelyt syyskuussa

Liitteet

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.