Takaisin

Parkbron i Vik över Ring I öppnas för allmänheten

Parkbron i Vik över Ring I öppnas för allmänheten

Julkaistu 29.08.2016

Vid invigningen 1.9 kan man bygga insektshotell och bekanta sig med bin

Parkbron i Vik har öppnats för fotgängare och cyklister. Bron sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle och då man går över den märks trafiken på Ring I nästan inte alls.

Idén till en parkbro i Vik föddes i början av 1990-talet i samband med att delgeneralplanen för Vik utarbetades och planerarna oroade sig för belastningen av det känsliga naturskyddsområdet i Gammelstadsviken. För att minska belastningen beslöt man att bygga en bro över Ring I som sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle.

Modellen till Parkbron togs från bron som byggdes för de olympiska spelen i München på 1970-talet, för att man skulle kunna ta sig över motorvägen utan att störas av trafiken. Idén till Parkbron kom från landskapsarkitekt Pentti Peurasuo som har arbetat vid Helsingfors stads byggnadskontor.

Parkbron är ett exempel på planering av en äkta urban och ekologisk stadsmiljö. Tack vare den är det nu lätt att röra sig mellan friluftsområdena i Vik och Stensböle. Dylika lösningar förbättrar konkurrenskraften i hela Helsingfors och gör området mer attraktivt, säger Peurasuo.

Uppe på bron märks inte trafiken

Bron påminner om en parkväg och erbjuder en angenäm rutt för alla som använder den. Trafiken märks knappt alls från bron, som har både höga kanter och är bredare än normalt. Det planteras rikligt med växtlighet på bron: rönnar, körsbärsträd, häggar, barrträd och gräsmatta. Nästa sommar kommer broräckena att vara täckta av vildvin och då syns Ring I inte just alls från bron. Inte heller bullret från trafiken hörs särskilt mycket. På vintern anläggs ett skidspår på bron vid sidan av gångvägen.

Parkbron ingår i projektet för att förbättra Ring I och både Trafikverket och Helsingfors stads byggnadskontor ansvarar för projektet. Under entreprenaden har man också byggt den planskilda anslutningen i Stensböle, som sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken. Alla arbeten blir klara i höst.

Parkbrons invigningsfest hålls 1.9.2016 kl. 15-17. Bron öppnas av biträdande stadsdirektör Pekka Sauri. Grönmiljöförbundet och Finlands biodlares förbund handleder både barn och vuxna i hur man bygger ett eget insektshotell, som kan tas hem till den egna gården för att främja pollinering av växter i stan.  På plats finns en biodlare samt ett vitrinskåp som visar en bikupa som myllrar av liv. Det bjuds på kaffe och saft.

Ytterligare uppgifter

Trafikverket: Projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, jarmo.nirhamo@trafikverket.fi
Helsingfors stads byggnadskontor: Projektledare Eila Suojala, tfn 09 310 39 786, eila.suojala@hel.fi
Kreate Oy: Ansvarig byggmästare, Timo Leskinen, tfn 0400 543 443, timo.leskinen@kreate.fi

Foton av parkbron: Flickr

www.liikennevirasto.fi/kivikontie
www.facebook.com/kivikontie


reaktionapit