Hyppää sisältöön

Parhaat tietyöjärjestelyt -kilpailun palkinto Lahdentien siltakorjauksille

Julkaistu 28.9.2017

Liikennevirasto järjesti kesällä 2017 kilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää parhaiten toteutetut tietöiden aikaiset liikennejärjestelyt. Ensimmäiseksi kilpailussa sijoittui Lahdentien siltojen korjaukset, jossa urakoitsijoina toimivat Destia ja Oteran Oy. Kilpailu osoitti, että toimivat tietyöjärjestelyt eivät vaadi suuria panostuksia, vaan enemmänkin huolellisuutta ja perusasioihin keskittymistä.

Työmaiden tietyöjärjestelyissä arvioitiin selkeyttä ja toimivuutta, toteutuksen oikeellisuutta ja suunnitelmanmukaisuutta sekä järjestelyiden saamaa palautetta.
 

”Palkittujen työmaiden tietyöjärjestelyistä kannattaa ottaa mallia. Erityisesti nämä tietyömaat ovat huomioineet hienosti sen, kuinka työkohteen nopeusrajoitukset asetetaan järkevästi ja palautetaan normaalille tasolle heti kun se on mahdollista”, kertoo liikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori.

”Toinen selkeä oppi näiltä työmailta on se, kuinka työmaan aikana olevat kiertotiet tehdään. Työmaa pitää pystyä ohittamaan rajoituksen mukaisella nopeudella turvallisesti. Valitettavan usein kiertotiet on tehty todella jyrkiksi”, sanoo Hopeavuori.

Kesällä järjestetyn kilpailun avulla haluttiin kannustaa työmaita kiinnittämään tarkempaa huomiota tilapäisten liikennejärjestelyiden tekoon. Hyvin toteutetuilla liikennejärjestelyillä voidaan vaikuttaa sekä työntekijöiden että tienkäyttäjien turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen.

Kolme palkittua tietyömaata perusteluineen

  1. Vt 4, Lahdentien siltojen korjaukset (Destia ja Oteran Oy)

Vt 4:llä Mäntsälästä Helsinkiin päin siltakorjausten työmaiden suunnitelmat on onnistuttu tekemään huolellisesti vaativaan ympäristöön. Tietyöjärjestelyt ovat saaneet kiitosta muun muassa Moottori-lehden yleisönosastopalstalla.

  1. Tampereen raitiotiehanke (Raitiotieallianssi)

Tampereen raitiotiehanke on laaja kaupunkiympäristöhanke, jossa katuverkko on saatu pidettyä kuitenkin liikennöitävässä kunnossa ja opastukset toimivina.

  1. Vt 21 Kolari–Kilpisjärvi (Lemminkäinen)

Hyvin tehdyt suunnitelmat, lyhyet työkohdekohtaiset järjestelyt ja liikennöitävänä pidetty osuus siellä, missä työt eivät ole käynnissä.

Ensimmäiseksi sijoittuneen työmaan urakoitsijalle annetaan 10 000 euroa, joka jaetaan puoliksi kahdelle työmaalla toimivalle urakoitsijalle. Toiseksi sijoittunut työmaa saa 3000 euroa ja kolmanneksi sijoittunut 2000 euroa.

Kilpailuun saatiin ainoastaan neljä ehdotusta, joista yhtä ei voitu ottaa tarkempaan tarkasteluun, koska työt olivat ehtineet jo päättyä.

Kilpailu järjestettiin 17.7.-14.8.2017 ja se oli avoin kaikille. Kilpailuun sai ilmoittaa työmaita, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta, olivat käynnissä kilpailun ilmoittautumisaikana ja vähintään kuukauden siitä eteenpäin. Raadissa olivat Jukka Hopeavuori ja Risto Lappalainen Liikennevirastosta, Tapio Syrjänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Heikki Jämsä Infra Ry:stä ja Mika Honkasalo Starasta.

Lisätiedot

Liikenteen ohjauksen asiantuntija

Jukka Hopeavuori
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
p. 029 534 3047


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta