Hyppää sisältöön

Parannustyöt kantatiellä 77 Viitasaarella valmistuivat aikataulussa

Julkaistu 12.09.2017

Liikenneviraston kantatien 77 parantaminen välillä Vt 4 Taimoniemi - Keiteleen raja on valmistunut. Hankkeessa 22 kilometrin pituinen tieosuus parannettiin kantatietasoiseksi väyläksi. Parannustöiden myötä tie on aikaisempaa turvallisempi ja liikenne sujuvampaa tärkeällä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä poikittaisella tieyhteydellä.

”Hankkeessa poistettiin sujuvalle liikenteelle haasteellisia korkeuseroja, tasoitettiin tien kaltevuuksia ja oikaistiin jyrkkiä kaarteita. Lisäksi tietä ja myös sen piennaralueita levennettiin, mikä helpottaa ohitustilanteita ja lisää kevyen liikenteen turvallisuutta”, sanoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.

 

Lisäksi risteyskohtiin rakennettiin kaistajärjestelyjä ja suurimmat risteykset valaistiin. Hankkeeseen sisältyivät myös Surulan sillan ja Varispellon alikulkukäytävän rakentaminen sekä neljän sillan Kärnän, Kyrönpuron, Toulatjoen ja Suvannonjoen siltojen   korjaustyöt.

Hankkeessa tielle tehtiin yhteensä kolme päällystekerrosta. Näin saatiin riittävän vahva rakenne, joka kestää liikennekuormituksen pitkälle tulevaisuuteen.

"Tien pitäisi pysyä hyvässä kunnossa seuraavat 10–15 vuotta, jonka jälkeen uudelleenpäällystyksellä päästään taas 10–15 vuotta eteenpäin.”

Kesällä 2017 korjattiin paikoitellen myös hankkeen aikana pitkään kiertoteinä käytettyjä Toulauden-, Kymönkosken- ja Hämälänteitä.

”Ammattiautoilijoiden mukaan myös raskaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on lisääntynyt huomattavasti parannetulla tieosuudella. Erityisesti tien aikaisempaa suurempi leveys ja pinnan tasaisuus vaikuttavat heidän mukaansa merkittävästi turvallisuuteen”, kertoo Niskanen.

 

Liikennettä sujuvoittaa lisäksi etelästä valtatieltä 4 oikealle kantatielle 77 kääntymistä helpottava eriytetty kääntymiskaista, joka toteutettiin osana hanketta. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, p. 0295 34 3127, [email protected]

Hankkeesta löytyy tietoa myös netistä www.liikennevirasto.fi/kt77

Kantatie 77 parantaminen välillä Viitasaari–Keitele -hankkeen tavoitteena on kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden lisääminen ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen tärkeällä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä poikittaisella tieyhteydellä. Hankkeessa muun muassa parannetaan näkyvyyttä ja vähennetään korkeuseroja ja tien kaltevuutta. Tietä myös levennetään. Hanke käynnistyi kesällä 2015 ja se valmistuu vuonna 2017.

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.