Hyppää sisältöön

Parannustyöt kantatiellä 77 Viitasaarella on saatu valmiiksi kuluvan vuoden osalta

Julkaistu 06.10.2016

Liikenneviraston kantatien 77 parantaminen välillä Taimoniemi–Keitele on edennyt suunnitellusti ja työt on nyt saatu päätökseen tältä vuodelta.  

Viimeisimpänä valmistuivat päällystystyöt ja jo loppukesästä saatiin päätökseen hankkeeseen kuuluvien neljän sillan Kärnän, Kyrönpuron, Toulatjoen ja Suvannonjoen siltojen  korjaustyöt.

Kantatiellä 77 kuluneen vuoden aikana valmistuneita kohteita ovat valtatien 4 ja Niemelän tilan välinen noin 3,5 km mittainen tieosuus sekä Toulaudentien liittymän ja Keiteleen rajan välinen osuus, jonka pituus on noin 8,6 km. Valmista tuli myös tievalaistuksien kanssa.

”Hankkeessa on poistettu sujuvalle liikenteelle haasteellisia korkeuseroja, tasoitettu tien kaltevuuksia sekä oikaistu jyrkkiä kaarteita. Lisäksi tietä ja myös sen piennaralueita levennettiin, mikä sekin on parantunut liikenneturvallisuutta”, kertaa projektipäällikkö Jarmo Niskanen hankkeen parannustöitä.  

Liikennettä sujuvoittaa nyt myös valtatieltä 4 oikealle kantatielle 77 kääntymistä helpottava eriytetty kääntymiskaista.

”Vuonna 2017 saa koko hankealue, reilut 22 kilometriä kantatietä 77, vielä viimeisen päällystekerroksen”, kertoo Niskanen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Niskanen

p. 0295 34 3127

[email protected]

Hankkeesta löytyy tietoa myös netistä www.liikennevirasto.fi/kt77

Kantatie 77 parantaminen välillä Viitasaari–Keitele -hankkeen tavoitteena on kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden lisääminen ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen tärkeällä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä poikittaisella tieyhteydellä. Hankkeessa muun muassa parannetaan näkyvyyttä ja vähennetään korkeuseroja ja tien kaltevuutta. Tietä myös levennetään. Hanke käynnistyi kesällä 2015 ja se valmistuu vuonna 2017.

Liitteet

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.