Takaisin

Palvelukohteiden opasteet: siirtymäaika päättyy vuoden lopussa

Palvelukohteiden opasteet: siirtymäaika päättyy vuoden lopussa

Julkaistu 1.11.2013

Palvelukohteiden opastukseen tuli runsaasti uusia mahdollisuuksia vuonna 2007, jolloin tieliikenneasetukseen lisättiin useita ruskeapohjaisia opastusmerkkejä ja merkkien käytön ohjeistus uusittiin. Myös lupien myöntäminen keskitettiin valtakunnallisesti Tampereelle. Asetusmuutokseen liittyvä siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa, mihin mennessä myös opastusluvat tulee uusia.

Samalla muihinkin palvelukohteiden opasteisiin tuli jonkin verran muutoksia. Osa sinisistä merkeistä on korvattu ruskeilla ja osaa on muuten uusittu. Esimerkiksi mökkimajoitukseen ohjataan jatkossa ruskeapohjaisella merkillä. Mustat maaseutuyritysten tähkämerkit poistuvat vuoden loppuun mennessä kokonaan käytöstä.

Yrittäjien tulee hakea uudet luvat vuoden 2013 aikana

Muutos ei vaikuta kaikkiin opasteisiin, mutta kaikki opastusluvat tulee kuitenkin päivittää uusien määräysten mukaisiksi. Tämän vuoksi kaikkien yritysten, joilla on ennen 15.2.2007 myönnetty lupa palvelukohteiden opastusmerkeille, tulee nyt hakea uutta lupaa. Vanhanmallisten palvelukohdeopasteiden tulisi poistua teiden varsilta vuoden loppuun mennessä.

Jos tieliikenneasetuksen muutos ei vaikuta olemassa oleviin opasteisiin tai jos opastustaulujen uusimistarve johtuu asetuksen muutoksesta, ei uudesta luvasta peritä lupamaksua. Maksuttomuus edellyttää sitä, että hakemus on saapunut ELY-keskukseen vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 puolella saapuneesta lupahakemuksesta peritään maksu. Opastusmerkkien uusimisesta aiheutuvat kulut yrittäjä maksaa itse.

Luvat koko maahan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus

Luvat koko maahan maanteiden varteen asetettaville opasteille myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yrityksen hakemuksen perusteella ELY-keskus tarkistaa, onko opasteet uusittava.

Mikäli uutta lupaa ei ole haettu tai vanhoja opasteita poistettu, ELY-keskukset ryhtyvät vanhentuneiden opasteiden osalta toimenpiteisiin 31.7.2014 alkaen. Jos yrittäjä poistaa opasteet itse, tulee tämän silloinkin ottaa yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen lisäohjeiden saamiseksi.
 


reaktionapit